Zajímavé...

Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání

srdce z květin, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání Pokračujeme ve zveřejňování výběru z textů polské mystičky obdařené mystickým darem rozmluv s Pánem Ježíšem. Na doporučení arcibiskupa Andrzeje Dzięgy texty prozkoumala teologická komise a uznala, že se shodují s naukou církve. Bůh prostřednictvím A. Lenczewské vybízí každého z nás, aby se s naprostou důvěrou svěřil jeho vedení.

Čím je čistota srdce

† Čistota srdce nespočívá v tom, že ty do něj nepouštíš žádná znečištění – protože takovou moc nad svým srdcem nemáš. Čistota srdce spočívá v tom, že Mi umožňuješ, že dovoluješ a neustále prosíš, abych je očišťoval, abych s ním zacházel podle své vůle. Já mám moc očišťovat srdce a jenom Já to mohu učinit, a toužím to dělat. Jak velmi se mýlí ti, kterým připadá, že něco udělají sami a přijdou ke Mně už čistí.

Jaké jsou etapy té výchovy?

† Proces vychovávání k čisté lásce vede od lásky hédonistické, hledající svoje, k lásce Boží, hledající utrpení, aby pomáhala jiným- obohacovat jejich duše a jejich radost ve Mně. Touha trpět pro dobro bratří je vrcholným bodem rozvoje duše. Má Láska nutí ke spěchu a zve k tomu. Duše, která dosahuje takového stavu, je radostná, poněvadž všechno v ní je Boží a sjednocení se Mnou zde na zemi je úplné. Je přeplněna pokojem i radostí, i kdyby třeba kolem ní bylo peklo, protože to, co je vnější, se netýká a nedotýká jejího Božského nitra. K takové čistotě chci dovést mnohé, aby jejich duše svou čistotou posvěcovaly touhy těla. Aby nebylo jiné touhy než touha po Bohu pobývajícím v lidské duši.

Jak dlouho trvá onen proces?

† Vychovávání k čisté lásce, to je proces, který v člověku trvá celý život. Každého člověka beru z tohoto světa tehdy, když dosáhl maxima svých možností v tomto koloběhu. Maximum některých je nulovým bodem lásky, nebo dokonce pod tímto bodem, ale je to jejich výběr plynoucí ze svobodné vůle, z dobrovolné závislosti na satanovi. Kdo se chce ke Mně vrátit, třeba v nejmenším přání a v poslední chvíli života, má vždycky takovou možnost a moji pomoc.

Týká se to každého?

† Každý žije na světě tolik času, kolik je zapotřebí k posvěcení jeho duše. Lidé se nedají srovnávat. Každý má svůj vlastní čas, své vlastní podmínky k posvěcení. Je tedy třeba rozeznávat svou cestu k Bohu a s důvěrou se odevzdávat do mého vedení. Úkolem každého je podpora bližních na cestě ke spáse: dosvědčovat moje Dobro a Lásku. Nedomnívej se, že je možné získat svatost myšlením na sebe a zabýváním se sebou. Je třeba myslet na Boha a toužit po Něm v pokoře srdce. A pečovat o bližní, aby nezemřeli ve svých hříších.

Jak milovat druhé?

† Milovat lidi, to neznamená prožívat stavy emocionální radosti z toho důvodu, že uspokojili tvoje touhy. Milovat lidi, to znamená prokazovat jim dobro, které je přivádí do nebe nezávisle na pocitech a emocích, jaké se objevují ve tvém srdci. (…) Pokud nemiluješ stejnou láskou ty, kteří tě milují, i ty, kteří tě nenávidí, nemyl se, že miluješ kohokoliv kromě sebe samotné. (…) Milovat, to je obdařovat Bohem, a ne sebou. (…) Odsuzovat a zavrhovat je třeba špatný čin, avšak člověku je zapotřebí projevit lásku a pomoc. Pomoc a lásku je třeba prokázat ne podle domnělé pozice vlastní převahy, ale z pozice ponížení, pokory, porozumění, a poprosit o odpuštění, pokud ses přičinila jakýmkoliv způsobem o to, že satan vstoupil do jeho srdce.

Jakým způsobem je možné se chránit před satanem?

† Dávej pozor, dítě, aby tě nezaskočila pokušení. Satan svádí boj o každou tvoji myšlenku a každé hnutí srdce. Všechno, co vzbuzuje smutek, žal, antipatie, neklid, pochází od něho. To všechno je útok na tvoji duši, aby byla zničena čistota a svatost, ke kterým tě vedu. Proto toužím po lásce, po adoraci, abych tě ochránil. Pro tebe po tom toužím, protože tehdy jsi v bezpečí. V duši plné Boha není místa pro pokušení, která podsouvá satan.

Jak žít prakticky čistotou srdce?

† Svatost je v každodennosti, ve snášení toho, co je malé a k přehlédnutí. V děkování za to, co je nudné a únavné. Ve snášení lidí: jejich úsilí o ovládání, jejich mnohomluvnost, jejich malichernost, jejich nezdrženlivost. Rozvíjej v sobě opačné rysy a moji lásku k nim – trpělivost a soucit. Hleď na všechno z úhlu vidění potřeb pro moje království, a ne pro vlastní zalíbení. Na každou svoji myšlenku, slovo, činnost hleď mýma očima – zda jsou vhodné pro budování mého království v srdcích lidí i ve tvém srdci. Největší obětí je poctivé a správné plnění každodenních povinností, ochota a láska za všech okolností.
Tvoje ústa, tvé smýšlení, tvé srdce musí být plné vděčnosti a velebení. V opačném případě ti satan vnukne pochybnosti, vzpouru a rouhání. Chraň se, volej o pomoc, mobilizuj svoji vůli a touhu. Chci, abys ze sebe vydala všechno, a co je navíc, patří Mně, který jsem a bdím u tebe.


Vyšlo v časopise Světlo 24. ČÍSLO / XXV. ROČNÍK


srdce (láska), zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2019 (10.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Immaculata (14.10.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Immaculata č. 118 - 6/2011 (23.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Immaculata č. 117 - 5/2011 (16.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
20 let časopisu IMMACULATA (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Immaculata č. 116 - 4/2011 (13.05.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Immaculata č. 115 - 3/2011 (26.04.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Immaculata č. 114 - 2/2011 (26.02.2012)
Immaculata č. 113 - 1/2011 (14.02.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 23. 06. 2018 | 922 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410510
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace