Zajímavé...

Svatá Faustina o pekle

(Církevně schválené)

"Já, sestra Faustina, byla jsem z Božího rozkazu v propastech pekla, abych mohla dosvědčit duším, že peklo skutečně existuje"

"Dnes jsem byla v propastech pekla, doprovázená svým anděl strážným. Je to místo velkého trápení. Jak strašně velká je jeho rozloha a jak velká rozličnost muk, které jsem tam viděla!

První strašlivou mukou v pekle je ztráta BOHA!

DRUHOU neutuchající mukou je ustavičná výčitka svědomí!

TŘETÍ nesnesitelnou mukou je vědomí toho, že úděl se už nikdy nezmění!

ČTVRTOU palčivou mukou je oheň, čistě duchovní, zapálený spravedlivým Božím hněvem!

PÁTOU deptající mukou je stálá tma a strašně dusivý zápach. A ačkoli je tam tma, všichni zavrženi se tam navzájem vidí. Satani i zavržené duše vidí všechnu nepravost a zlobu jak na sobě, tak i na jiných!

ŠESTOU mukou je neustálá společnost Satana.

SEDMOU mukou je strašné zoufalství, šílená nenávist BOHA, pusté zlořečení, proklínání, rouhání.

Všemi těmito mukami trpí stejnou měrou všichni zavrženi
, ale to ještě není konec všemu trápení. Jsou ještě určitá muka, kterými trpí zavrženi každý sám za sebe, a jsou to muka smyslů. Každá z těchto duší čím hřešila zde na světě, tím je v pekle trestána, a to takovým strašným způsobem, že to není možné popsat. Jsou to hrozné bolesti, v nichž jedna muka se liší od druhé. Byla bych hrůzou umřela, když jsem viděla ta hrozná muka, kdyby mě přitom nebyla podpořila Boží všemohoucnost! "

"Ať každý hříšník bere na vědomí: jakými smysly kdo na zemi se prohřešuje, takovými bude trestán po celou věčnost! Piš o tom z Božího rozkazu, aby se žádná duše nemohla vymlouvat, že peklo není, že tam nikdo nebyl, a proto se ani neví, jak tam je! "

"Já, sestra Faustina, byla jsem z Božího rozkazu v propastech pekla, abych mohla dosvědčit duším, že peklo skutečně existuje!


O tom sice nemohu teď mluvit, ale mám příkaz od Boha, abych to sestavila písemně. Satani mě proto nenáviděli, ale na Boží příkaz mě museli poslouchat. To, co jsem napsala, je jen slabým stínem toho všeho, co jsem tam viděla. A zvlášť jsem poznala jedno: v pekle je nejvíce těch duší, které neuvěřily, že peklo skutečně je!

Když jsem přišla k sobě, nemohla jsem se uklidnit z toho zděšení, jak tam duše strašně trpí. Proto se nyní tím vroucněji modlím za obrácení hříšníků a ustavičně pro ně vyprošuji od Boha milosrdenství!"

Ze záznamu 17. II. 1937. Ježíš říká: "Duše hynou navzdory mému hořkému utrpení! Dávám jim už poslední naději na záchranu: Moje svaté milosrdenství! Když se neponoří s klaněním se do mého milosrdenství, zahynou navěky! Sekretářko mého milosrdenství, neboť strašný den je blízko, den mé spravedlnosti! "

Pán mi řekl: "Ztráta každé duše mě pohrouží do smrtelného smutku! Nadevšecko mě potěšíš, když se budeš modlit za hříšníky. Nejmilejší modlitba u mě je modlitba za obrácení hříšných duší. Věz, moje dcerko, že tato modlitba je vždy vyslyšena."

"Znovu ti připomínám, moje dcerko: Kolikrát slyšíš odbíjet třetí hodinu, ponoř se celá do mého milosrdenství a oslavuj ho! Vzývej jeho všemohoucnost pro celý svět, zvláště pro ubohé hříšníky, však právě v tu chvíli mé umírající Srdce na Kříži zůstalo dokořán otevřené pro všechny duše. V této hodině vyprosíš všechno pro sebe a také pro druhé. Však v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu tím, že milosrdenství zvítězilo nad spravedlností!

Dcerko moje, pokud ti to jen povinnosti dovolí, snaž se v tu hodinu vykonat pobožnost Křížové cesty! Pokud ti to není možné, tak vejdi alespoň na chvilku do kaple a uctívej moje Srdce v Nejsvětější Svátosti, které je plné milosrdenství! Pokud však nemůžeš vejít ani do kaple, postůj chvíli a pohrouži se v modlitbu tam, kde zrovna jsi, alespoň na kratičkou chvíli! "


(An. Episc. Auxilia. Varšava. 11. IV. 1949 Z deníku sv. Sestry Faustiny)

Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 6. 4. 2013, naleznete v souboru článků zde.

(Na Fatym.com vydáno 8. 4. 2013; 15. 5. 2017 - 15979; 5. 10. 2019 - 21816 přečtení)

Středověké ztvárnění pekla od Herrada von Landsberg (okolo 1180)<br>Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hortus_De

Sdílet

Související články:
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (25.03.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale
* Bible a světci o očistci
(16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (31.10.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (10.06.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor (03.11.2016)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (01.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (25.10.2016)
Proč není očistec středověký výmysl (20.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Očistec, co to vlastně je? (26.11.2012)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 10. 2019 | 21910 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410470
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace