Zajímavé...

Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek První postní neděle (Lk 4, 1 - 13) hovoří o setkání Ježíše s ďáblem, který ho pokouší.Událost následuje hned po křtu, kde byl Ježíš Kristus veřejným způsobem prohlášen za Božího Syna. Proto i pokušení je třeba vnímat z pohledu Ježíšova Božího synovství.


Úplná poslušnost Boží vůli

Evangelista Lukáš uvádí, že Ježíš strávil na poušti 40 dní, čímž vytváří odkaz na 40 leté putování Izraelského národa pouští po vysvobození z egyptského otroctví. Ježíš při odpovědích ďáblu cituje z jediné starozákonní knihy - Deuteronomium (srov. Dt 8,3; 6,16; 6,13). Tato kniha je reflexí na putování izraelského národa po poušti, kde národ zažil hlad, nevěru v Boží přítomnost, modloslužbu uctíváním zlatého telete, ale na druhé straně národ zažil ochranu a pomoc z Boží strany (vysvobození z Egypta, dar many, vody, křepelek atd.). Deuteronomium zve národ, aby přijal Boží přikázání a zachovával je bez toho, aby zkoušel Boha. Ježíš bere na sebe dějiny svého národa a naprostou poslušností ukazuje příklad plnění Boží vůle.

Číslo 40 však odkazuje i na dvě významné starozákonní postavy, které se zmiňují i v události Hospodinova proměnění na hoře. Mojžíš strávil 40 dní a 40 nocí na hoře Sinaj předtím, než dostal Boží přikázání. Prorok Eliáš putoval k této hoře 40 dní. Pán Ježíš přišel, aby naplnil zaslíbení Starého zákona. V jeho nauce se naplňuje učení Zákona, který Bůh dal prostřednictvím Mojžíše a Proroků, které zastupuje Eliáš.  

Slovo "diabolos" pochází od slovesa "diabállo" - pomlouvat, obviňovat. Ďábel je "pomlouvač", který se staví proti Božím úmyslům s cílem škodit člověku. V Novém zákoně výraz označuje zlého ducha, který navádí ke zlému. Dvě ze tří otázek ďábel začíná slovy "pokud jsi Boží Syn". Nejde o zpochybnění Ježíšova božství, ale o pokušení, aby Pán Ježíš projevil svou božskou moc způsobem, jakým ho o to žádá zlý duch. Ježíš odmítá uchýlit se k divadelnímu divotvorstvu. Odmítá zneužít Boží moc. Stejná taktika zlého ducha zaznívá i vůči nám: "Pokud jsi opravdu svobodný, proč se omezovat ...", "Pokud jste moderní společností, chovejte se jako jiné země ..." Uvěřit v sebe, uvěřit, že jsme více než Bůh, to jsou pokušení i dnešní doby.  

Tři různé otázky s jediným cílem

Všimněme si tří otázek - tří pokušení.

Prvním je hlad, stav nouze. Ďábel vyzývá Ježíše k záchraně vlastního života. Na první pohled je to vznešená myšlenka, ale ve skutečnosti by znamenala nedůvěřovat Otci. Ježíš by šel proti vlastním slovům: "Nemějte tedy starost a neříkejte: "Co budeme jíst?" nebo: "Co budeme pít?" nebo: "Co si oblékneme?" Vždyť po tomto všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že toto všechno potřebujete." (Mt 6, 31 - 32)

pokušení Páně, public domain,


Druhým pokušením je úplná fantazie, že ďábel má moc nad celým světem. Zlý duch chce od Božího Syna, aby uvěřil této lži a zaprodal svůj vztah s Otcem, který je jediný Stvořitel a Pán všeho. Tato lež je velkým pokušením pro současný svět. Pokud se začneme spoléhat na vlastní síly, odmítat Boha a vyhledávat jiná "božstva", ať je nám varováním starozákonní zkušenost se zlatým teletem.

Konečně třetí pokušení se odehrává na tom nejsvětějším místě židovského náboženství - v jeruzalémském chrámu. Toto pokušení je snad největší. Ďábel pro své účely vytahuje ty největší zbraně. Argumentuje dokonce samotným Božím slovem: "Vždyť je psáno:, Svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě chránili, 'a, vezmou tě na ruce, abys nenarazil nohou o kámen.'" (Lk 4, 10 - 11) Je to úryvek ze starozákonního 91. žalmu. KOLIKRÁT i dnes se nám předkládají minulé, ale především ty současné hříchy Církve, provinění biskupů, kněží, laických věřících. Neváhají použít citáty Písma svatého, papežů ... To vše s jediným cílem: odmítni Boha, zavrhni Církev, zřekni se své víry.

Existuje pouze jediný prostředek

V příběhu o pokušení je Ježíš představen jako Boží Syn, který zná Boží vůli a úplně se podle ní řídí. Hlas z nebe při křtu veřejně označil Ježíše za Božího Syna a v pokušeních na poušti je ukázána kvalita tohoto synovství. V trojím pokušení evangelista Lukáš dává jasnou odpověď o jedinečném vztahu Ježíše - Syna k Bohu - Otci. Zároveň je to návod pro Ježíšovy následovníky.

Čas a prostor se mění, ale strategie zlého ducha zůstává vždy stejná. Proto v boji proti pokušením existuje pouze jediný prostředek. Potřebujeme být vedeni Duchem Svatým a prostřednictvím Církve být spojení s Božím Synem, Ježíšem Kristem.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 8. 3. 2019 naleznete zde

 public domain, commons.wikimedia.org
 

Sdílet

Související články:
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 03. 2019 | 531 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410533
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace