Zajímavé...

Prokázáno: Homo-aktivisté jsou ve skutečnosti liberální KOMUNISTI!

Karel Marx, volné dílo Dnes se lidé ohánějí různými pojmy: levice, socialista, liberál, progresivisté ... Tito lidé častokrát sami sebe vidí ve světle pokrokových, moderních, osvícených, humanistických a tolerantních lidí. Pravda je taková, že vůbec nemají tušení, k čemu se hlásí.

99% lidí netuší, co tyto pojmy ve skutečnosti znamenají. V podstatě je to ani nezajímá. Ve skutečnosti chtějí jen říct "cítím se jako moderní člověk", "mám rád vývoj a pokrok", "mám sociální cítění", "jsem tolerantní a nekonfliktní", "mám humánní smýšlení".

Jistě, myslí to dobře. Netuší, že tyto pojmy mají jasný politický rozměr. Po pravdě, pokud by ho znali, tak by se dost možná z hrůzy od těchto pojmů odvrátili.

Existuje ale 1% lidí, kteří přesně vědí, o čem tyto pojmy jsou, co přesně znamenají a jaký je jejich účel. Jsou to levicoví politici, co se po revoluci v 89 stali demokraty. Jsou to odborářští přednostové. Jsou to kádrovaní univerzitní profesoři. Jsou to Lidskoprávní aktivisté dnes nejvíce aktivní jako homoaktivitisté. Jsou to lidé, co si dobře pamatují hodiny marxismu a leninismu na VŠ, protože byli v tom jedničkári.

Dnes jsou tito lidé čestní představitelé společenského a politického života. Tito lidé sedí v politických stranách levice, ale i pravice. Tváří se, že mají amnézii, že vše, co studovali na školách, zapomněli. Tváří se, že také patří do skupiny 99% nic netušící sociálně smýšlející populace.

Dnes nám na Slovensku dozrála i nová skupina mladých lidí věrných Marxovi. Formovala je stará nomenklatura stále aktivní na Univerzitě Komenského. Jsou to komunisté v novém hávu. Veřejně se distancují od sovětského komunismu. Sovětský komunismus byl přece "špatná totalita". Přitom ale četli Marxe, Lenina, Trotského i Gramsciho. Tito mladí lidé - levicoví aktivisté, píší blogy na jetotoak.sk nebo do Pravdy a obhajují se lidskými právy. Přesně vědí, co říkají, když používají pojmy jako socialista, liberál, progresivisté nebo třídní válka, utlačování menšin. Používají tyto dialektické termíny v jejich přesném duchu - duchu komunismu.

Nenechme se ale oklamat. Stačí, když si položíte tuto otázku. Proč vám lidé, co studovali marxismus a komunismus, neřeknou, že liberální témata jsou témata marxistů? Že Marx a Engels by neměli problém podporovat SMĚR ani SAS? - Povinná sexuální výchova dětí, homo-manželství, Strategie "nových" lidských práv, zavedení polygamie, legalizace drog, atd. ... to vše je v duchu Marxe.

Říkáte "hodně silných slov a málo důkazů"? Co tak přímo důkaz od zakladatelů komunismu Marxe a Engelse?

Přinášíme krátký rozbor Manifestu Komunistické strany, 1848, Engels, Marx.
Při bližším pohledu zjistíme, že mezi Sulíkem, Ficem, Radičovou, ani Obamou, Gorbatchevem, Barrosem a dokonce Stalinem i Hitlerem je ve skutečnosti jen kosmetický rozdíl. Všichni jsou to srdcem marxisté usilující vybudovat jistý druh komunismu. Nacionálního nebo internacionálního. Červeného, zeleného, hnědého či žlutého. Hlavně verzi, která už zůstane opravdu na "věčné věky".

MANIFEST KOMUNISTICKÉ STRANY
- 1848,
Marx, Engels


(...)

Zrušení rodiny! I největší radikálové se pohoršují nad tímto hanebným úmyslem komunistů. Na čem je založena nynější, buržoazní rodina?

Na kapitálu, na soukromém zisku. Úplně rozvinutá existuje pouze pro buržoazii, jejím doplňkem je však vnucený bezrodinný život proletářů a veřejná prostituce.

Buržoazní rodina zanikne spolu s tímto svým doplňkem a obojí zmizí se zánikem kapitálu.

Vytýkáte nám snad, že chceme zrušit vykořisťování dětí jejich rodiči? Přiznáváme se k tomuto zločinu.

Říkáte, že chceme zrušit vztahy člověku nejdražší, protože míníme nahradit domácí výchovu společenskou.

A není snad i vaše výchova určována společností? Není určována společenskými vztahy, v nichž vychováváte, přímým či nepřímým vměšováním společnosti, školou atd..? Komunisté si nevymýšlejí nějaké působení společnosti na výchovu; mění pouze ráz výchovy, vymaňují výchovu zpod vlivu panující třídy.

Rukopis Manifestu komunistické strany, volnéé dílo


Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžném vztahu mezi rodiči a dětmi jsou tím odpornější, čím víc rozvoj velkého trhají všechny rodinné svazky proletářů a čím víc se děti mění na obyčejné obchodní články a pracovní nástroje.

Ale vy, komunisté chcete zavést pořádek, že ženy budou společné, křičí na nás sborem celá buržoazie.

Buržoové vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Slyší, že výrobní nástroje mají být používány společně, a neumí si ovšem představit nic jiného jen to, že stejný úděl postihne i ženy.

Netuší, že jde právě o zrušení postavení ženy jako pouhého výrobního nástroje.

Ostatně není nic směšnějšího než mravností překypující zděšení našich měšťáků nad domnělým oficiálním společenstvím žen u komunistů. Komunisté nemusí zavádět společenství žen, ono existovalo téměř vždy.

Naši buržoové, kterým nestačí, že mají k dispozici ženy a dcery jejich proletářů, o oficiální prostituci ani nemluvě, si s největším potěšením vzájemně svádějí manželky.

Buržoazní manželství je ve skutečnosti společenstvím manželek. Komunistům by se dalo nanejvýš vyčíst, že chtějí místo pokrytecky zastřeného společenství žen (tradiční manželství, pozn red.) zavést společenství oficiální a otevřené. Ostatně, rozumí se samo sebou, že se zrušením nynějších výrobních vztahů zmizí také z nich vyplývající společenství, t. j. oficiální a neoficiální prostituce.

Komunistům se dále vyčítá, že prý chtějí odstranit vlast a národnost.

Dělníci nemají vlast. Nelze jim vzít, co nemají. Jelikož proletariát musí nejprve dobýt politické panství, pozvednout se na národní třídu, konstituovat se jako národ je sám ještě národní, třebaže nikterak ve smyslu buržoazním.

Izolování národů a protiklady mezi národy mizejí stále víc už s rozvojem buržoazie, svobodou obchodu, světovým trhem, stejnorodostí průmyslové výroby a životních podmínek, které jí odpovídají.

Panství proletariátu tento proces ještě více urychlí. Spojené úsilí, alespoň civilizovaných zemí, je jednou z prvních podmínek osvobození proletariátu.

Stejnou měrou, jak se bude odstraňovat vykořisťování člověka člověkem, bude se odstraňovat i vykořisťování jednoho národa.

S protikladem tříd uvnitř národa padne i vzájemné nepřátelství mezi národy.

Obžaloby proti komunismu vznášené z náboženských, filozofických a vůbec ideologických hledisek, si nezasluhují obšírnějšího rozboru.

Je třeba snad důvtipu, abychom pochopili, že změnou životních podmínek lidí, jejich společenských vztahů, jejich společenským bytím se mění i jejich představy, názory a pojmy, zkrátka jejich vědomí?

Co jiného dokazují dějiny idejí, než že duševní produkce se přetváří spolu s materiální? Panujícími idejemi každé doby byly vždy jen ideje panující třídy.

Mluví se o idejích, které revolucionují celou společnost; tím se vyjadřuje jen fakt, že se uvnitř staré společnosti vytvořily prvky nové společnosti, že spolu s rozkladem starých životních podmínek pokračuje i rozklad starých idejí.

Když starověký svět propadal zkáze, zvítězilo nad starými náboženstvími náboženství křesťanské. Když v XVIII. století křesťanské ideje podlehly idejím osvícenským, bojovala feudální společnost svůj smrtelný zápas s tehdy revoluční buržoazií. Ideje svobody svědomí a náboženského vyznání vyjadřovaly jen vládu svobodné konkurence v oblasti poznání.

"Jenže," řeknou nám, "ideje náboženské, morální, filozofické, právní atd.. se sice měnily v průběhu dějinného vývoje, ale náboženství, morálka, filosofie, politika a právo se při těchto změnách vždycky udržely.

Kromě toho existují věčné pravdy, jako svoboda, spravedlnost atd.., které jsou společné pro všechny stupně vývoje společnosti. Komunismus však odstraňuje věčné pravdy a místo toho, aby náboženství a morálku přetvářel, odstraňuje je, takže odporuje celému dosavadnímu dějinnému vývoji."

V čem je podstata této obžaloby? Dějiny všech dosavadních společností se pohybovaly v třídních protikladech, které se v různých epochách utvářely různě.

Ale ať byla jejich podoba jakákoliv, vykořisťování jedné části společnosti druhou je skutečnost společná všem předchozím staletím. Proto není divu, že se i při vší rozmanitosti a odlišnosti společenské vědomí všech staletí pohybuje v určitých společných formách, ve formách vědomí, které úplně zmizí pouze tehdy, když úplně zmizí protiklad tříd.

Komunistická revoluce je nejradikálnějším rozchodem s tradičními vlastnickými vztahy; není divu, že se v průběhu jejího rozvoje nejradikálněji zúčtuje se zachovalými idejemi.


http://www.marxists.org/slovak/marx-engels/1848/manifest/#s3.1

Manifest byl povinná četba pro každého, kdo studoval VŠ za komunismu ...

Ing. Robert Mátéffy

Převzato z www.lifenews.sk/, článek vydaný 18. 1. 2014 naleznete zde.

Karel Marx, volné dílo

Sdílet

Související články:
List matky milovanému synáčkovi do nebe (27.10.2018)
Matka Macronovi: "Osm dětí svobodnou volbou!" + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 42/2018 (27.10.2018)
Gynekolog: Potrat není výdobytek. Je to úpadek (20.10.2018)
K čemu jsou postižení a nemocní lidé? (15.10.2018)
Australští vědci tvrdí, že matky by měly mít právo na "potrat po porodu" (08.10.2018)
"Vyberte si dvě děti a druhé dvě dejte potratit!" (04.10.2018)
Nový videospot projektu Nesoudíme. Pomáháme. (07.09.2018)
Pochod pro život - Znojmo, v pátek 7. září 2018 (05.09.2018)
Sv. Maxmilián Kolbe o sdělovacích prostředcích (15.08.2018)
* Irská vláda se vměšuje do církevních záležitostí
* Katolické nemocnice "budou muset" provádět potraty
(30.07.2018)
Vy chcete zakázat potraty? (30.07.2018)
CENAP - MUDr Ludmila Lázničková: Proč si ničit zdraví a vztah antikoncepcí? (21.07.2018)
* Mladí katolíci podepisují dopis na podporu Humanae vitae
* odkaz na text encykliky (pdf)
(21.07.2018)
Výstavy STOP GENOCICĚ o letních festivalech a nové webové stránky (16.07.2018)
Gynekoložka, která prováděla potraty, ale pak porodila vlastní dceru a vše pochopila (03.07.2018)
Ruská společnost využívá 3D tiskárnu na výrobu detailních modelů ještě nenarozených dětí (26.06.2018)
Brání ovulaci i zahnízdění počatého dítěte (21.06.2018)
Neplánované dítě nemusí být nechtěné (21.06.2018)
Těhotná dívka:"Doporučovali mi potrat, já ale jako 9 letá viděla výstavu a řekla jsem NIKDY! (20.06.2018)
V Irsku boj o životy nenarozených prohráli, na Slovensku se o potratech bude hlasovat (AKTUALIZOVÁNO) (12.06.2018)
Alfie Evans zemřel (+ úryvky dalších článků) (28.04.2018)
Dubnový pochod pro život v Brně (25. 4.) (23.04.2018)
Z deníku nenarozeného dítěte / + modlitba zasvěcení Panně Marii Sedmibolestné (23.04.2018)
NEMORÁLNÍ VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIE – I S DOBRÝMI ÚMYSLY – JE ZLO (13.03.2018)
Únorový pochod pro život v Brně (20.02.2018)
Chybná diagnóza plodu, rada jít na potrat, a rozzlobená maminka: děťátko je zcela zdravé (19.02.2018)
Donald Trump pro life osobností roku (11.01.2018)
O UMĚLÉM OPLODNĚNÍ - rozhovor s výkonným kancléře KBS Antonem Ziolkovským (23.12.2017)
Štědře placené spontánní protesty v Polsku (20.12.2017)
Umělé oplodnění vede k více potratům / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Rizika hormonální antikoncepce se zamlčují / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Moje 'rizikové těhotenství' má dnes 15 let a zachránilo mě (25.10.2017)
Politico: Rumunsko se v podpoře manželství muže a ženy, rodiny a pro-life, dostává na neliberální cestu (13.10.2017)
Francouzské ženy odmítají antikoncepci. Podívejte se, jaké otřesné vedlejší účinky přináší. Užíváme ji i my v pitné vodě? (02.10.2017)
Podepište petici ve prospěch Mary Wagnerové (08.09.2017)
Mária Sabolová dala přednost životu svého dítěte (07.09.2017)
Znojmem projde po roce opět Pochod pro život (01.09.2017)
OSN nám kecá do babyboxů i výhrady svědomí (12.08.2017)
O prenatální diagnostice se Zdeňkou Rybovou na ČT 2 (17.06.2017)
Přezíravost k petici One of Us ukazuje limity evropské demokracie (10.06.2017)
Human Life International: Hlavní otázkou jsou práva a povinnosti rodičů (23.05.2017)
Matky využívají "nadbytečná" embrya na šperky. Není to pouze barbarské, je to démonické (18.05.2017)
Životy nejmenších a rodinu přijely do Prahy podpořit tisíce lidí i přes nepřízeň počasí (26.04.2017)
Tisíce lidí se chystají do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu (20.04.2017)
USA nebudou financovat Populační fond OSN (06.04.2017)
Trumpova poradkyně: Život je nejvzácnější dar (02.04.2017)
Trpké přiznání a varování žen, které byly na potratu (30.03.2017)
12 úžasných faktů dokazujících lidskost nenarozeného dítěte v prvním trimestru (18.03.2017)
POZVÁNKA na Národní pochod pro život a rodinu (13.03.2017)
* Nečekané třetí dítě - tisková zpráva
* Nečekané třetí dítě - napište premiérovi
(12.03.2017)
Katolická hnutí proti evropské fundraisingové kampani na financování potratů v Africe (03.03.2017)
Potratář skončil poté, co ho ve snu navštívil sv. Tomáš Akvinský (01.03.2017)
Jak byste se cítili, kdybyste zjistili, že jste neměli být? (23.02.2017)
Co se děje při potratu - animované video (18.02.2017)
Švédsko: K vznikajícímu fondu na podporu interrupcí se přidalo již osm zemí (13.02.2017)
Pochod pro život - Brno - 22. 2. 2017 (12.02.2017)
Konference: Když dítě nepřichází aneb Úskalí umělého oplodnění (06.02.2017)
Ve Washingtonu pochodovali pro život. Přišel i viceprezident USA Mike Pence - přislíbil boj za nenarozené děti (+ video) (30.01.2017)
Anna Záborská: ESLP: Rodina nevzniká nákupem dítěte (30.01.2017)
Trump podepisuje dekret proti "Planned Parenthood"! (24.01.2017)
Destrukce rodiny v režii Ministerstva práce a sociálních věcí (13.01.2017)
Osvobozena lékarnice souzená proto, že odmítla vydat abortivní pilulku (29.12.2016)
Chceš i TY vítězit v boji za život? - 10 bodů k dennímu boji pro život (20.12.2016)
Rostoucí tlak na zrušení práva na život nenarozených (14.12.2016)
Stop Genocidě - svědectví a výzva k pomoci (03.12.2016)
Hnutí Pro život mimo zákon? Biskupové píší prezidentovi Hollandovi (01.12.2016)
Pochod pro život v Brně (30.11.2016)
Potěšující odpověď vystrašené matce, jejíž dítě má Downův syndrom, vám vyrazí dech. (14.10.2016)
Lid stál a díval se (30.09.2016)
Pochod pro život - Znojmo 2016 (30.08.2016)
Plastická sexualita: sociolog o účincích antikoncepce (27.07.2016)
Náhradní mateřství: "Kde zůstává varovný výkřik?" (23.07.2016)
Naše dítě nedáme. Budeme ho milovat - Informační oběžník HPŽ 3/2016 (13.07.2016)
Z internetové pošty: Na základě čeho prohlásila Církev, že používání antikoncepce je hřích? (09.07.2016)
Zabít nebo nezabít, to je otázka (04.07.2016)
Skvělý příslib dospělých kmenových buněk a jak jej církev podporuje (20.06.2016)
Fotbalista Ronaldo se téměř nenarodil. Jeho matka chtěla jít na potrat (02.06.2016)
Pochod pro život v Jihlavě (02.06.2016)
Hnutí Pro život ČR odmítlo kvůli neserióznímu jednání účast v pořadu Máte slovo (24.05.2016)
Pravda o potratech je v okultním světě vzhůru nohama (05.05.2016)
Video: Africká pro-life aktivistka vysvětluje delegátce OSN, že prosazování potratu je nový kolonialismus (30.04.2016)
Po dvouměsíčním kómatu těhotné ženy se narodil zdravý chlapec (21.04.2016)
Prostřednictvím hashtagu #MyPillStory se ženy dělí se svými hrůzostrašnými příběhy s antikoncepcí (14.04.2016)
Pro-life lídři vydávají Všeobecnou deklaraci na probuzení upadající civilizace (11.04.2016)
Národní pochod pro život očima účastnice ze Slovenska (06.04.2016)
Poděkování všem, kteří pomohli s Národním pochodem pro život (06.04.2016)
Rekordní účast na Pochodu pro život v Praze (04.04.2016)
Národní pochod pro život startuje už tuto sobotu (30.03.2016)
Přijďte podpořit Národní pochod pro život. Útoky na rodinu jsou horší než ty v New Yorku, Paříži a Bruselu (29.03.2016)
Autobus na Pochod pro život (28.03.2016)
Národní pochod pro život je už v sobotu 2. dubna v Praze + videopozvánka (25.03.2016)
V České republice chybí minimálně 38 tisíc dětí (21.03.2016)
Vliv antikoncepce a přirozeného plánování rodičovství na společnost (18.03.2016)
Vlakem na Pochod pro život (17.03.2016)
Co můžeme udělat na ochranu života? (09.03.2016)
Jak zastavit přenos viru zika na dítě? OSN: Jděte na potrat! (09.02.2016)
Modlitební iniciativa 9 měsíců za život (07.02.2016)
Kreativní a pro život - informační oběžník HPŽ ČR 1/2016 (06.02.2016)
Autory videí o prodeji potracených tělíček ženou před soud (05.02.2016)
Eugenika - věda, která upadla do zapomnění? Ne! Pouze některé pojmy byly nahrazeny eufemismy (31.01.2016)
Petice za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí (12.01.2016)
Utekla z potratu, když viděla své nenarozené dítě na snímku (05.01.2016)
Federace Jeden z nás znovu žádá EU: Žádné ničení lidských embryí (16.12.2015)
Pochod pro život v Brně - 16. 12. 2015 (07.12.2015)
Švédsko ignoruje výhradu svědomí (14.11.2015)
BBC: Pokud se žena rozhodne si dítě nechat, potratová klinika přijde o 600 liber (01.10.2015)
HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ (24.09.2015)
* Pochod pro život v Bratislavě – košický zázrak se opakoval
* Jak o něm informovala slovenská média?
(23.09.2015)
Přímé přenosy z Národního pochodu za život v Bratislavě (19.09.2015)
Znojmo: Pochod pro život + přednáška PhDr. Radomíra Malého "Inkvizice - mýty a skutečnost" (18.09.2015)
Selhání v hlásání Humanae Vitae zničilo manželství a ohrozilo děti (10.09.2015)
Co zapříčinilo moderní kulturní revoluci? Antikoncepce (09.09.2015)
Video jako důkaz lidskosti nenarozených dětí (27.08.2015)
Pravda o potratu - Trevor přežil v 23.týdnu (27.08.2015)
Neměnné učení Církve o antikoncepci napříč staletími (08.08.2015)
Pouť modliteb za nejmenší - Svatý Kopeček 2015 (28.06.2015)
Protimluv - lék proti plodnosti (26.05.2015)
ÚS: Osvětová činnost Stop genocidě může pokračovat (20.05.2015)
Andrea Kerestešová: Každá žena touží po tom, aby muž miloval její dítě (22.04.2015)
Pro-choice autorka se pustila do boje proti antikoncepci (20.04.2015)
Pochod pro život v Havířově (19.04.2015)
Národní Pochod pro život prošel Prahou (23.03.2015)
Podepište petici proti zprávám útočícím proti lidskému životu (10.03.2015)
Zveme na pochod pro život 2015 (05.03.2015)
Umělé oplodnění - Co učí Církev? (04.03.2015)
Prahou projde XV. Národní pochod pro život (02.03.2015)
Užívání orální antikoncepce je úzce spojené s mozkovou rakovinou (08.02.2015)
23 způsobů jak budovat civilizaci lásky (24.01.2015)
Výbor FEMM schválil kontraverzní zprávu o rovnosti mužů a žen (21.01.2015)
Všechny nechtěné pro-life skutečnosti o hormonální antikoncepci - 1. část (06.01.2015)
Jak jsem nafingovala potrat a utekla svému obchodníkovi s bílým masem (01.01.2015)
Dítě počaté při znásilnění je méně hodnotné? (30.12.2014)
Pochod Odvahu k životu v Brně (13.12.2014)
Ženě ve čtvrtém měsíci lékaři diagnostikovali rakovinu, i přesto odmítá jít na potrat. (02.12.2014)
Rozhovor s papežským teologem o antikoncepci a jejich důsledcích (20.11.2014)
Sterilizace neboli „očkování“ pod hlavičkou WHO (14.11.2014)
Kardinál Vingt-Trois: Užívání umělé antikoncepce je hřích (08.11.2014)
Lékaři doporučili potrat, děťátko se narodilo zdravé (07.11.2014)
V Liberci začali pohřbívat mrtvě narozené děti (17.10.2014)
V městě Havířov se uskutečnil první pochod pro život (11.10.2014)
Hnutí Pro život ČR požaduje zamítnutí uzákonění prostituce (09.10.2014)
Francouzi stále podporují rodinné hodnoty
+ další odkazy na články o manifestaci
(06.10.2014)
Španělští lidovci odmítli podat zákon o ochraně počatých dětí (06.10.2014)
GABRIELA KUBY: Z Ruska se rozšířil jed proti rodině, z Ruska PŘICHÁZÍ LÉK (30.09.2014)
Velká rodina a budoucnost lidstva (30.09.2014)
Vím, umře. Proto však nesmí žít? (25.09.2014)
Pochod pro život ve Znojmě (17.09.2014)
"Můžeme vás nechat umřít?": Mrazivá REALITA pečovatelských zařízení
(+ kniha ke stažení -MUDr. Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii
(15.09.2014)
Ateista DOWNKINS: DĚTI s Downovým syndromem je třeba potratit. Sarah Palinová: MOJE DÍTĚ MÁ JEDINEČNÝ DRUH KRÁSY ' (12.09.2014)
ČT: Máte slovo - Adopce dětí homosexuálními páry (záznam pořadu) (06.09.2014)
MUDr. Ilona Burdová v pořadu Máte slovo / + její prosba o modlitbu (04.09.2014)
Human Life International získalo akreditaci OSN (02.09.2014)
Když tolerujeme potrat, lépe tolerujeme válku. (28.08.2014)
Byla jsem pro-choice, než přišla Ava (27.08.2014)
Úcta k životu (22.08.2014)
Na Pochodu hrdosti mi vadí, že se používá jako bič na konzervativce (17.08.2014)
Studie dokazuje, že antikoncepční pilulka může poškodit plodnost žen (10.08.2014)
Lynčováný, pokutovaný a propuštěný: interview s polským lékařem dr. Bogdanem Chazanem (04.08.2014)
Daniela Obšajsníková: Rodiče potracených dětí se ptají, kde je jejich dítě (02.08.2014)
Výhrada svědomí: nebezpečný precedent v Polsku, lékaři nuceni dělat potraty, dr. Chazan propuštěn (11.07.2014)
Satanisté označují svazky gayů za své "svátosti" (03.07.2014)
Rezignoval český vysokoškolský pedagog propagující infaticidu (26.06.2014)
Pochod Odvahu k životu v Brně - 25. 6. 2014 (21.06.2014)
Můj potratový příběh (19.06.2014)
Proč je církev proti kontrole porodnosti (18.06.2014)
Ottawský arcibiskup: jestliže nesouhlasíte v otázkách života, nejste plnohodnotný katolík (15.06.2014)
Hnutí Pro život ČR usiluje o napadení potratové tablety soudní cestou (13.06.2014)
Stop genocidě, email od Jana Vrány: Petra Tomšíková zemřela (13.06.2014)
Volby v Irsku- bylo zvoleno víc jak 130 pro-life kandidátů (12.06.2014)
Bůh má přednost před pacientem, deklarovaly tisíce polských lékařů (02.06.2014)
Evropská komise odmítla iniciativu Jeden z nás
- Anna Záborská: Europská komise ignoruje iniciativu občanů, je to výsměch téměř 2 milionům lidí (
(01.06.2014)
Biskup nařizuje školám, aby nespolupracovaly s organizacemi plánovaného rodičovství (30.05.2014)
Stop genocidě, email Jana Vrány (24.05.2014)
EU: Privilegia pro homosexuály
Jak hlasovali čeští europoslanci?
(22.05.2014)
Svobodu pro těhotnou súdánskou křesťanku, podepište petici (22.05.2014)
Abba Johnsonová pomáhá lidem zanechat práci v potratovém průmyslu (13.05.2014)
Vandalové zničili pro-life památník na Univerzitě Georga Washingtona (13.05.2014)
Narození děvčátka "zničilo každý argument pro potraty" (11.05.2014)
U.S.A. riskuje nedostatek děvčat, jestliže nezakáže výběr pohlaví (08.05.2014)
Německý „Týden pro život“ zaměřený na péči o umírající (06.05.2014)
Evropa se probouzí (05.05.2014)
Neúspěšný lobbing potratových skupin v OSN (02.05.2014)
Hormonální antikoncepce - hrozba mladistvých dívek (29.04.2014)
Belgičtí lékaři z oddělení intenzivní medicíny podporují nedobrovolnou eutanázii (26.04.2014)
Ve Velké Británii fungují potraty na základě pohlaví (21.04.2014)
Matka se vzdala chemoterapie, aby zachránila nenarozenou dcerku (19.04.2014)
Modlitba k Pánu Ježíši v 15 hod. - hodině jeho smrti (17.04.2014)
Historické slyšení v Evropském parlamentu (16.04.2014)
Belgický primas: odkládání vlastní smrti bude považováno za projev egoismu (15.04.2014)
Portugalsko odmítlo zákon o adopci pro homosexuláy (02.04.2014)
Tisíce lidí v Praze upozornily na zabíjení nevinných (31.03.2014)
"Nesmysl "- reakce experta na tvrzení sexperta, že závislost na pornu neexistuje (31.03.2014)
Aktualizováno: Socioložka Gabriele Kuby je nyní v České republice (31.03.2014)
Setkání OSN. Mladé skautky manipulované aby vyjádřily podporu potratům. Konzervativní dívky byly DEPTANÉ a vyloučené. (30.03.2014)
Britský biskup: odepřít svaté přijímání politikům, kteří jsou proti životu a rodině, je, skutek milosrdenství ' (29.03.2014)
Předseda Italského episkopátu o gender ideologii (27.03.2014)
Pochod pro život 2014 v Praze (26.03.2014)
Těhotná ve 42 letech chtěla jít na potrat. Nešla. (25.03.2014)
Potrat - NEVHODNÉ OBRÁZKY jinak SERIOZNÍHO „lidského PRÁVA" (24.03.2014)
Autor románu Exorcista: Potrat je démonický (24.03.2014)
Chce být vaše dítě, kluk nebo děvče? Zrušme označení knih, pro chlapce a dívky, abychom děti neomezovali. (23.03.2014)
Starosta Londýna požaduje odebrání dítě na základě politické příslušnosti rodičů (21.03.2014)
27 holandských žen zemřelo následkem antikoncepce dostupné i u nás (20.03.2014)
Po neúspěšném potratu se v Polsku narodilo živé dítě (18.03.2014)
PROF. SC. DR. DAVOR PAVUNA udělil výstražnou žlutou kartu při své přednášce o vztahu mezi vědou a vírou a naším vztahem ke zjevením Matky Marie. (15.03.2014)
Proč homopartnerství ohrožují tradiční rodinu (14.03.2014)
Další útok na lidský život z Evropského parlamentu (10.03.2014)
Globální sexuální revoluce - představení knihy Gabriele Kuby v ČR (08.03.2014)
Prorodinný aktivista - gay: Homosexuálové chtějí „zničit rodinu“ (06.03.2014)
Potrat jako mužské právo? (04.03.2014)
Norský politik pod palbou za zveřejnění modelu nenarozeného děťátka odmítá ustoupit (01.03.2014)
Anna Záborská: Propagace potratů pod záminkou ochrany lidské důstojnosti je cynismus (27.02.2014)
Svoboda náboženství nebo diskriminace LGBTI? (24.02.2014)
Chlapec žil pouze 10 dní, ale jeho příběh se dotkl světa (24.02.2014)
* Belgický parlament schválil eutanázii dětí!
* Petice belgickému králi, aby vetoval eutanazii dětí
(23.02.2014)
OSN se pokouší vměšovat do učení víry a náboženské svobody (23.02.2014)
SMRTÍCÍ INJEKCE PRO DĚTI? - PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (20.02.2014)
Irská pro - life vůdkyně o legalizaci potratů: "Vynechali jsme Boha" (14.02.2014)
K čemu je vyšetření na vývojové vady na začátku těhotenství? (11.02.2014)
Jak je to s testy na vývojové vady miminek? (11.02.2014)
* Reakce Gabriele Kuby na přijetí zprávy Lunacek
* Anna Záborská: Odpor proti zprávám Estrela a Lunacek byl výkřikem srdce Evropanů
(09.02.2014)
Nad drastickými obrázky (07.02.2014)
Potrat dvojčat ve 20.týdnu (07.02.2014)
NÁZOR: Může billboard traumatizovat dítě? (07.02.2014)
AKTUALIZOVÁNO + : Zpráva Lunacek - i přes velké protesty - byla v europarlamentu schválená
+ Odkazy na řadu článků a reakcí
(05.02.2014)
Hlasování o zprávě LUNACEK je naplánováno 4.2.2014 mezi 11:30 a 12:00. (04.02.2014)
Pokud projde zpráva Lunacek, mohou být trestáni ti, co řeknou, že manželství tvoří jen muž a žena (03.02.2014)
Biskup Slattery upozorňuje na BOLEST ŽEN co "ztratily část své duše" potratem (31.01.2014)
POZOR! Bude se hlasovat o zprávě Luňáček. Je třeba jednat, dokud se dá! (31.01.2014)
K. Küng: Evropa se v záležitostech bioetiky dostala na scestí (15.01.2014)
Evropský parlament se má znovu zabývat agendou Estrelové
* Petice členům Komise a EP
(12.01.2014)
Homoloby chce zakázat logo rodiny (11.01.2014)
Dr. Xavier Dor: Civilizace, která nerespektuje nejslabší, již není civilizace (09.01.2014)
Výzva matky, jejíž dítě nemělo žít: Nezabíjejte své děti! (09.01.2014)
EU zavede legislativu týkající se "zločinu nesnášenlivosti vůči geyům" (01.01.2014)
Antikoncepční tabletka zabila v Japonsku již jedenáct žen (30.12.2013)
Kníže varuje: Po Estrelle přichází nový nebezpečný dokument "Luňáček" do EP! (25.12.2013)
Právo na potrat/právo na život (23.12.2013)
Neplodnost / NAPROHELP, úspěšná cesta k vlastnímu dítěti (19.12.2013)
Odvahu k životu v Brně (16.12.2013)
V Evropském parlamentu (dosud) vítězí život, zápas pokračuje
+ Některé odkazy na projevy kultury smrt dnes v Evropě
(12.12.2013)
BOHU DÍKY! - Zpráva Estrelové znovu odmítnuta: Masivní protesty zvítězily nad štědře financovanými skupinami v Europarlamentu (10.12.2013)
Diktatura sexuálních menšin (09.12.2013)
Email europoslancům ohledně zprávy europoslankyně Estrelové (09.12.2013)
Švýcarsko: Biskup za jasné katolické postoje sklidil kritiku,
"Estrelové dokument" se znovu tlačí na schválení - MOŽNOST PROTESTU
(09.12.2013)
Zítra - 10. 12. hlasuje Evropský parlament o zprávě Estrelové (09.12.2013)
Zabraňme schválení zprávy Estrelové!
Kontaktujme poslance EP
(08.12.2013)
Ukončování života prenatálních dětí s podezřením na možnou vývojovou vadu. (05.12.2013)
Čtení pastýřských listů a formální deklarování správných hodnot a postojů nestačí (03.12.2013)
Kniha Gabriely Kuby "Globální sexuální revoluce" v češtině! (02.12.2013)
Jak LGBTI aktivismus ohrožuje lidská práva (29.11.2013)
* Evropský parlament: Zpráva Estrelové znovu přijata
* Záborská: Zabránili nám podat pozměňovací návrhy!
(26.11.2013)
Bill Gates - podpora a naivita (20.11.2013)
Pedofilie už je klasifikována jako sexuální orientace (14.11.2013)
Institut náhradního mateřství vytváří nové formy otroctví (14.11.2013)
"Ať nás jejich smrt probudí!": Národní pochod za život dnes pokračuje v pietní vzpomínce (05.11.2013)
Pochod Odvahu k životu - 30. 10. v Brně (29.10.2013)
Evropský parlament pro lidskou důstojnost
Podívejte, jak hlasovali čeští europoslanci
(24.10.2013)
Národní centrum pro rodinu vyzývá k podpoře iniciativy Jeden z nás (22.10.2013)
Pochod pro život - Rekordní účast a papežův dopis (16.10.2013)
Socioložka Gabriela Kuby se brání proti osočování (16.10.2013)
UN - Předseda UNFPA vidí ROZPAD RODINY jako TRIUMF lidských práv. (15.10.2013)
Proti placení aktivit, při kterých ničí život lidí v embryonálním stádiu, se podepsalo již 29.000 Slováků
A CO MY V ČESKÉ REPUBLICE ?
(14.10.2013)
Mrtvice - důvodem je hormonální antikoncepce (09.10.2013)
Čísla, která straší Evropu: každých 25 sekund potrat, každých 30 sekund rozvod! (08.10.2013)
Vystoupení Anny Záborské na Národním pochodu pro život (07.10.2013)
Kázání sekretáře Kongregace pro východní cirkve C. Vasiľa v Šaštíně (03.10.2013)
Z lesby křesťankou (28.09.2013)
Dodávka s ultrazvukem obírá potratové kliniky o pacientky (26.09.2013)
Na Národní pochod za život přišlo přibližně 80.000 lidí
Videa z Národního pochodu pro život
(22.09.2013)
Pochod pro život ve Znojmě (21.09.2013)
Pravda o životě po interrupci (21.09.2013)
Sdružení Tobit podporuje možnost pohřbívání nejmenších (18.09.2013)
Pochod Pro život: Jana Žitňanská o malém spojenci "tam nahoře" (16.09.2013)
O RU-468 v pořadu "Pro a proti" dnes na ČRo (10.09.2013)
Za tři roky zabránil více než 1 000 potratům. Sezením na chodníku . (08.09.2013)
TV pořad Máte slovo na téma potratová pilulka (záznam pořadu) (08.09.2013)
Protest MUDr. Ilony Burdové proti potratovému přípravku (02.09.2013)
Bilbord radí etiopským ženám: "Pilulka po "vyřeší" neočekávané " (01.09.2013)
Pojďme vyzkoušet MPR - Morální plánování rodiny (28.08.2013)
Evropští daňoví poplatníci financují výzkum s lidskými zárodky - Podpořte iniciativu One of Us - stále chybí 150.000 podpisů (28.08.2013)
Tři nechtěné děti. Byl by potrat lepším řešením? (25.08.2013)
Aktuálně: Zločiny ve jménu "práv" (20.08.2013)
Benefiční koncert pro poradnu Aqua vitae (04.08.2013)
Elektronický podpis iniciativy Jeden z nás (03.08.2013)
O testech v těhotenství s MUDr. L. Lázničkovou (22.07.2013)
Co neotiskli v KT - z rozhovoru s MUDr. Ludmilou Lázničkovou (22.07.2013)
Chemická smrt na recept (21.07.2013)
Katolíci by měli aktivně hájit život! (20.07.2013)
Biskupové Anglie a Walesu k nové zákonné definici manželství (19.07.2013)
Kardinál Vingt-Trois: Nový zákon povolující výzkum na embryích je vážný omyl (19.07.2013)
Američané vyjádřili solidaritu s Irskem v boji proti potratům (16.07.2013)
Pro mámy, které mají dítě s Downovým syndromem (16.07.2013)
Irsko schválilo zákon, který prolamuje zákonnou ochranu počatého dítěte
(14.07.2013)
Pokušení soběstačnosti a rozdíly mezi muži a ženami (14.07.2013)
Jáhenské svěcení Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (10.07.2013)
Obětování novorozenců skončilo příchodem sv. Konstantina a Metoděje (09.07.2013)
Zdrcení rodiče bojují o mrtvě narozené děti, nemocnice je mají za biologický odpad (08.07.2013)
Lékař daroval dětské botičky. Hrozí mu soud! (08.07.2013)
Italští lékaři odmítají potraty, poslanci jsou proti právu výhrady svědomí (08.07.2013)
Biskupové Slovenska vyjádřili své stanovisko k tzv.. "Rovnosti pohlaví" (04.07.2013)
U homosexuality se téměř všechny studie shodují v tom, že zde jde o narušení psychiky (30.06.2013)
Biskupové USA: Tragický den pro manželství a náš národ
Nejvyšší soud zrušil federální ochranu manželství
(29.06.2013)
Potratové přípravky zaregistrovány v ČR - schválení RU-486 (27.06.2013)
ČBK podporuje iniciativu Jeden z nás - podpořte také tuto společenskou iniciativu (27.06.2013)
Príkladný moldavský biskup: Ultimátum na exkomunikaci (25.06.2013)
Potratáři, sexisté a nikotinisté (24.06.2013)
Pravda o nitroděložním tělísku Mirena (19.06.2013)
Pochod Odvahu k životu v Brně - červen 2013 (19.06.2013)
Česká vláda se postavila proti osvojení dětí homosexuály (14.06.2013)
Chorváti odmitli kontroverzní sexuální výchovu na školách!
Klobouk dolů...
(12.06.2013)
Jak se změnila hodnota žen za sto let (12.06.2013)
Cesta k andělům - Radim Ucháč (11.06.2013)
Ten, který se neměl narodit… (06.06.2013)
Podpořte evropskou občanskou iniciativu: Jeden z nás (04.06.2013)
Patologičtí “sexuálové” chtějí ovládnout přirozenou většinu (01.06.2013)
Kupovala truhlu pro dítě pod svým srdcem (26.05.2013)
Pedofilové chtějí stejná práva jako homosexuálové. Nizozemský soud jim dal za pravdu (22.05.2013)
Výkřik neviditelného - zlo asistované reprodukce (09.05.2013)
Kurz symptotermální metody PPR (Kurz STM PPR) (02.05.2013)
V. brněnské bioetické dny (02.05.2013)
Po homosexuálních manželstvích mají přijít sňatky skupinové! (26.04.2013)
Znepokojující! Homosexuální aktivistka přiznává, že účelem boje za "práva" je zničit rodinu. (25.04.2013)
Francie: navzdory protestům adopce a sňatky pro homosexuály schválené (24.04.2013)
Nouzová antikoncepce a katolická církev (22.04.2013)
Švédsko: abortivní tabletka nečekaně zvýšila počet potratů (21.04.2013)
Rusko prosadilo v Radě pro lidská práva OSN potvrzení tradičních hodnot (20.04.2013)
Dnes je lepší být opicí (16.04.2013)
Čína: 1500 potratů za hodinu, 330 milionů od roku 1971 (16.04.2013)
Pochod pro život v Praze překonal očekávání (16.04.2013)
70 tisíc občanů podpořilo petici proti registraci potratové tablety Mifegyne (RU-486) (11.04.2013)
10. pochod Odvahu k životu v Brně (09.04.2013)
65 tisíc km putování "Od oceánu k oceánu" ve jménu ochrany civilizace života a lásky (06.04.2013)
Příbalový leták pilulek TRI-REGOL (03.04.2013)
Newyorský arcibiskup: Cesta ke štěstí vede jen přes manželství muže a ženy (02.04.2013)
Nová studie: Už víme, jak zachránit nenarozená miminka! (01.04.2013)
Hnutí Pro život prosí o zaslání všech petičních archů
+ článek: Ministr Heger toleruje zabíjení dětí a smrt matek...
(26.03.2013)
Prahou prošel celostátní XIII. Pochod pro život (24.03.2013)
Potrat se nekonal. Slovenka se synem jsou hvězdami videoklipu (18.03.2013)
Protest proti legalizaci pilulek RU 486 (18.03.2013)
Ex-lesba Janet Boynesová svědčí o svém obrácení (12.03.2013)
Autobus na Pochod pro život 2013 (10.03.2013)
Eurokraté tlačí na Rusko kvůli zákonu o propagaci homosexuality (05.03.2013)
PPR V PRAXI (05.03.2013)
46 tisíc podpisů na petici proti potratovému přípravku Mifegyne (RU-486) (04.03.2013)
Sami si určíme, jestlii jsme muži nebo ženy....? (02.03.2013)
"Starší lidé by si měli pospíšit do hrobu" (28.02.2013)
9. pochod Odvahu k životu v Brně (25.02.2013)
3 potřebné věci pro zastavení potratů (21.02.2013)
Podpořte petici proti registraci přípravku RU - 486 (Mifegyne) (20.02.2013)
Dokumenty: Potraty, anebo KDYŽ JDE O ŽIVOT a OD POČÁTKU DO NAROZENÍ (17.02.2013)
Kurz PPR v Olomouci 21.2.2013 (10.02.2013)
Debata kolem registrace prostředku RU 486 na Radiu PROGLAS: (08.02.2013)
USA: Každých 94 sekund jeden potrat (30.01.2013)
Papež Benedikt XVI.. morálně podpořil manifestaci proti interrupcím (26.01.2013)
ZACHRAŇME ŽIVOTY POČATÝCH DĚTÍ! Napište e-mail! - aktualizováno o nové důležité adresy (25.01.2013)
Zpráva z Dublinu (22.01.2013)
OBĚŤ ŽIVOTA ZA ŽIVOT - Příběh Chiary Corbellové (19.01.2013)
Francouzská opozice se obává výmazu slov "otec" a "matka" ze zákoníku (19.01.2013)
Ještě o pařížské demonstraci proti redefinici manželství (16.01.2013)
Statisíce lidí demonstrovaly za elementární pravdu o manželství a rodině (15.01.2013)
Prohlášení předsedy KBS k registraci farmakologických "potratových přípravků" (15.01.2013)
Rada Evropy tlačí na legalizaci potratů v Irsku a Polsku (15.01.2013)
Svědectví: Moje noční můra se jmenuje RU486 (15.01.2013)
Protesty proti Zákonu o reprodukčním zdraví budou protistátní činnosti (14.01.2013)
NEBEZPEČNÉ potratové tablety POVOLENY NA SLOVENSKU (12.01.2013)
Ministr zdravotnictví pro legalizaci potratového preparátu (11.01.2013)
Kdo podporuje potrat nebo homosexuální manželství, nemůže být prezidentem (10.01.2013)
Stvoření čkověka v matčině lůně - úchvatné video! (10.01.2013)
Nejhorší nápady OSN v roce 2012 (04.01.2013)
Novinky na webu Teologie těla - Povolání k lásce (03.01.2013)
Papež o homosexualitě nebude mlčet (03.01.2013)
Washington: Stát hodlá z oddacího listu odstranit výrazy nevěsta a ženich (30.12.2012)
Předseda KDU-ČSL žádá zastavení registrace smrtelné pilulky RU-486 (30.12.2012)
30 milionů životů obětovaných za 5 milionů dětí. (28.12.2012)
Dopis ministru zdravotnictví a ústavu na kontrolu léčiv (24.12.2012)
RU - 486 (24.12.2012)
Hrozí legalizace potratové RU-486 (20.12.2012)
Socioložka Gabriele Kuby o kultuře života a anti-kultuře smrti (19.12.2012)
Zítra: Novéna k Pražskému Jezulátku proti RU-486 (19.12.2012)
Tři masky Kultury Smrti (18.12.2012)
Teenageři potřebují zájem rodičů, ne "nouzovou antikoncepci" (17.12.2012)
Názory rabína Bernheima na požadavky homosexuálů (15.12.2012)
Průvod Odvahu k životu v Brně (13.12.2012)
Biskupové USA volají: Modlete se a postěte za ochranu života, manželství a náboženské svobody (09.12.2012)
Hrůza v Británii: Protokol LCP a nemocné děti odsouzeny k smrti žízní (09.12.2012)
OSN chce zakázat babyboxy. Právo na život má menší hodnotu než "právo na identitu"?! (07.12.2012)
Irští biskupové ke snahám vlády legalizovat interrupci (06.12.2012)
Svědectví: Kéž bych nikdy neměla právo volby! (01.12.2012)
Ne V lidskou bytost, ale JAKO lidská bytost (28.11.2012)
Proč katoličky odmítají učení církve o antikoncepci? (02.11.2012)
O vlivu antikoncepce na vodní zdroje (30.10.2012)
Pro-life pochod Odvahu k životu v Brně a v Olomouci (30.10.2012)
OSN: Jste proti potratům? Tak jste zločinec (22.10.2012)
Pravda o nadáci Gatesových (18.10.2012)
OSN chce kriminalizovat protest proti potratům (16.10.2012)
Deníček nenarozeného dítěte (16.10.2012)
COMECE vybízí EU k zákazu biotechnologií užívajících lidské embryonální buňky (09.10.2012)
Obamova reforma v praxi: potratové pilulka zdarma od 14 let! (07.10.2012)
Interrupce není nikdy nutná pro záchranu zdraví matky (11.09.2012)
Promluva kardinála Burkeho u památníku nenarozených dětí
v Bratislavě
(05.09.2012)
Nestačí být člověkem, abyste měli právo na život " (04.09.2012)
Olomoucký arcibiskup prosil Boha o odpuštění vin proti životu (28.08.2012)
Vřelé přivítání poutě za ochranu života v Ostravě (28.08.2012)
Festival mladých v Medžugorje - výzva k ochraně života (21.08.2012)
Pouť od oceánu k oceánu už brzy projde ČR (18.08.2012)
Nemáte kladný postoj k Prague Pride? Podle České televize jste homofobní a nemáte právo své názory publikovat. (18.08.2012)
Kardinál Barbarin: legalizace homosexuálních svazků je civilizační šok (18.08.2012)
Protest proti homosexuálnímu pochodu pýchy v Praze (17.08.2012)
ŠOKUJÍCÍ: ZPRÁVA OSN DOPORUČUJE CELOSVĚTOVĚ Legalizovat prostituci a DROGY (16.08.2012)
Pouť od oceánu k oceánu za ochranu života, rodin a demografickou situaci (12.08.2012)
Modlitby za nejmenší - léto 2012 (29.07.2012)
putování ikony Panny Marie Čenstochovské (29.07.2012)
POPRVÉ S MIMINKEM (24.07.2012)
PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA KE KOJENÍ (24.07.2012)
Workshop ABY DĚTI DOBŘE SPALY (24.07.2012)
Workshop NA ZAČÁTKU TĚHOTENSTVÍ 6.8.2012 (24.07.2012)
Afričtí biskupové proti diktátu „vyspělých“ zemí (24.07.2012)
Nadace Billa a Melindy Gates věnuje miliardy na škrcení porodnosti v Africe (24.07.2012)
SPUC vzkauzuje Gatesovi: Antikoncepce nezachrání životy dětí (24.07.2012)
Obránci života uspěli v americkém kongresu (23.07.2012)
Nejvyšší správní soud potvrdil, že veřejné zobrazení potratů před gymnáziem v Praze nebylo přestupkem (20.07.2012)
Hradec Králové petice proti potratům (09.07.2012)
Ruská církev: Potraty jsou horší než holokaust (05.07.2012)
Kardinál George: Vláda nám říká, že nesmíme označovat za katolíky (04.07.2012)
Adriana Malíková: Postabortivní syndrom (29.06.2012)
Kardinál Schönborn: "Výzva k neposlušnosti" tříští církev (25.06.2012)
Dva týdny za náboženskou svobodu ve Spojených státech (25.06.2012)
Číňanka v 5. měsíci těhotenství: Pomožte nám zastavit nucené potraty! (24.06.2012)
I takzvaná neslučitelnost se životem může být darem (23.06.2012)
Trojnásobné ANO životu (21.06.2012)
82% katolíků v USA akceptuje antikoncepci (12.06.2012)
Slovensko: Stanovisko komise biskupské konference k „dárcovství“ lidských pohlavních buněk (10.06.2012)
AVON - Pochod proti rakovině prsu (06.06.2012)
Druhé setkání kurzu PPR v Mor. Krumlově v pátek 8.6.2012 (03.06.2012)
BONDING-podpora vazby mezi dítětem a rodičem po porodu (01.06.2012)
Seminář ZÁSADNÍ KROKY PRO ÚSPĚŠNÉ KOJENÍ (01.06.2012)
Evropský parlament naléhá na členské státy, aby legalizovaly manželství osob stejného pohlaví (30.05.2012)
Gay novinář: přiznejme, že chceme ovlivňovat děti (30.05.2012)
Salzburg: Protest proti nedělnímu nákupu (27.05.2012)
Hnutí pro-life porazilo společnost Pepsi (21.05.2012)
Odstraňme tabu smrti miminek z našich nemocnic! (20.05.2012)
Asistovaná reprodukce zvyšuje riziko zplození nemocného dítěte (20.05.2012)
Španělsko: Biskup zveřejňuje svědectví bývalých homosexuálů (17.05.2012)
Gambie: homosexualitu nepřijmeme, i když přijdeme o zahraniční pomoc (15.05.2012)
Modlitby za nejmenší - květen 2012 a pozvánka na pouť MZN (11.05.2012)
Postkomunistický blok vymírá jako první (07.05.2012)
Návrh zákona v Irsku: 1 rok vězení za pro-life poradenství (03.05.2012)
Kurz PPR v Mor. Krumlově v pátek 11.5.2012 (29.04.2012)
Rusko: V sibiřském Magadanu bojuje kněz proti potratu (23.04.2012)
Jaký je vztah EU a OSN ke křesťanství? (18.04.2012)
Záborská: Rozvojová pomoc EU financuje potraty (17.04.2012)
Nová pro-life kniha - Abby Johnsonová: nePLÁNOVANÉ (16.04.2012)
Parlamentní diskuse o umělém oplodnění (14.04.2012)
Centrum naděje a pomoci nabízí: (12.04.2012)
Průvod Odvahu k životu v Brně (12.04.2012)
Uganda jasně ukázala, že antikoncepce není odpovědí na epidemii HIV / AIDS (12.04.2012)
Výzva pro skladatele písniček (11.04.2012)
Potraty zvyšují vážné mentální poruchy o 81% (07.04.2012)
Pochod pro život v Jihlavě (06.04.2012)
Výpověď otce: "Selhal jsem! Nezabránil jsem vraždě mých dětí." (02.04.2012)
Rodiče odmítli potrat i když jejich dítě mělo srdce mimo tělo (02.04.2012)
Statisíce demonstrují proti potratu (01.04.2012)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2012 o rovnoprávnosti žen a mužů v EU se vyslovuje pro potraty a proti tradiční rodině (30.03.2012)
Pochod pro život 2012 (25.03.2012)
Raději jít do vězení než financovat potratovou pilulku (23.03.2012)
XII. Pochod pro život 2012 - místo autobusu vypravujeme auta (22.03.2012)
XII. Pochod pro život 2012 - pozvánka (19.03.2012)
Dokumentární film o pozadí potratového průmyslu (18.03.2012)
Úmysly na březen Modlitby za život (15.03.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ Praha - Holešovice (09.03.2012)
Příběh Kathleen Eatonové: Od potratu vlastního dítěte po založení pro-life klinik (08.03.2012)
V časopise lékařské etiky vyšel článek o přípustnosti zabíjení dětí po porodu (07.03.2012)
Průvod "Odvahu k životu" v Brně - 29. 2. 2012 (22.02.2012)
Oběžník Hnutí Pro Život o antikoncepci (16.02.2012)
Dramatická výzva z Čenstochové (15.02.2012)
Další výstavy STOP GENOCIDĚ (11.02.2012)
Malý svědek Boha Stvořitele (09.02.2012)
Modlitby za nejmenší - připojte se (03.02.2012)
Případ Amelie Rivery je lekcí pro celou společnost (01.02.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v Praze (30.01.2012)
Svědectví: Nešla jsem na potrat - nezabila jsem své dítě (24.01.2012)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (24.01.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ (23.01.2012)
Homosexuální lobbistická skupina ILGA je financována hlavně vládami a EÚ (18.01.2012)
Výstavy Stop genocidě v Brně a v Praze (16.01.2012)
Je Červený kříž blízko prohlášení potratu za lidské právo? (14.01.2012)
Kanada: Přenosný elektroencefalogram umožňuje zjistit nesprávnou diagnózu „vegetativního stavu“ (28.12.2011)
Průvod "Odvahu k životu" v Brně (20.12.2011)
Postinor bez předpisu: Spása, nebo zlo? Odpověď je celkem jasná. A následky? (19.12.2011)
Výstavy Stop Genocidě v Brně - výzva k pomoci (28.11.2011)
Antikoncepční pilulka má vliv na rakovinu prostaty (28.11.2011)
Odvahu k životu - pochod v Brně (23.11.2011)
Petice českých lékárníků proti prodeji potratové pilulky bez předpisu (23.11.2011)
Webové stránky Aničky Zelíkové (11.11.2011)
99% osob s Downovým syndromem uvádí, že jsou šťastné (11.11.2011)
Nizozemí: Osamělost a únava jako kriteria pro euthanazii (09.11.2011)
Vakcíny vyrobené s užitím buněk z potracených plodů mohou vést k závažným zdravotním důsledkům (09.11.2011)
Antikoncepce zdvojnásobuje riziko nákazy HIV v Africe (08.11.2011)
Odborník na AIDS připomíná platnost postřehu Benedikta XVI. (08.11.2011)
Pro-life aktivisté v Rakousku odsouzeni (06.11.2011)
Můj porodní zážitek aneb povídání o porodu (05.11.2011)
Ruský parlament schválil zpřísnění potratů, Sněmovna reprezentantů USA zákaz jejich financování... (28.10.2011)
Odvahu k životu - průvod centrem Prahy (25.10.2011)
Neměla být mezi živými (22.10.2011)
Naše děti: byly tu – a už nejsou (22.10.2011)
Snaha o udržaní skutečného manželství znamená vězení pro křesťany (21.10.2011)
Soudní dvůr EU zakázal techniky užívající kmenové buňky z lidských embryí (19.10.2011)
Za radu do kriminálu (07.10.2011)
Mexický ústavní soud se postavil na obranu lidského života od početí (03.10.2011)
400 milionů interrupcí v Číně za posledních 30 let (29.09.2011)
Neplodnost - příčiny, řešení (27.09.2011)
Proti protikatolickým mýtům (20.09.2011)
Ztráta imunity (15.09.2011)
Odstranit náboženské symboly znamená ignorovat historii a kulturu (08.09.2011)
Antikoncepce pro mladistvé je zvěrstvo, tvrdí gynekoložka (21.08.2011)
Ruská pravoslavná církev protestuje proti opatřením EU k potírání „homofobie“ (20.08.2011)
Kontroverzní reklama v Kostarice připodobňuje IVF k vraždě (16.08.2011)
Embryo není "laboratorní materiál" (11.08.2011)
Čeští biskupové proti návrhu rozšířit umělé oplození ve zdravotní reformě (08.08.2011)
Dítě vnímá okolní svět dlouho před narozením (08.08.2011)
Zpověď starého potratáře (05.08.2011)
Pochod pro rodinu 2011 (31.07.2011)
Petice na podporu babyboxů (30.07.2011)
Pohřeb a vigilie za uměle potracené dítě (29.07.2011)
Zákon, zakazující vraždu, je Božím zákonem, ne řádem tenisového klubu´ (27.07.2011)
OSN - program mladistvých žádá přístup k potratu a prostituci (27.07.2011)
Být solí světa nebo umělým sladidlem? (22.07.2011)
Spojené království: Žena s mimoděložním těhotenstvím riskovala život a porodila zdravé dítě (20.07.2011)
Arcibiskup USA Msgr. Dolan: Věřící budou vlečení před soudy (14.07.2011)
Bude bl. Jan Pavel II. patronem pro-life aktivistů? (14.07.2011)
Snaha o udržení skutečného manželství znamená vězení pro křesťany (14.07.2011)
Demografie je klíčem k hospodářskému růstu (12.07.2011)
Zástupce Svatého stolce k pojetí lidských práv v OSN (12.07.2011)
Polsko: Parlament hlasoval o naprostém zákazu potratů (07.07.2011)
Odvahu k životu - průvod centrem Prahy (05.07.2011)
Svatý stolec zdůrazňuje, že programy prevence AIDS nesmí přehlížet nebezpečné sexuální zvyky (05.07.2011)
OSN chce zrušit babyboxy / Petice na jejich podporu (02.07.2011)
OSN schválilo homosexualistickou „lidsko-právní“ deklaraci propagovanou Obamovou administrativou (01.07.2011)
Evropské hodnoty podle EU: potraty atd... (22.06.2011)
Kdo nehledá smysl existence, propadá relativismu a subjektivismu (15.06.2011)
Rozpad rodiny i morálky. Odborníci dávají vinu antikoncepci. (13.06.2011)
Nebe nad močály - četba na pokračování na Proglasu (30.05.2011)
Politikům, kteří podporují potraty má být odepřeno svaté přijímání (22.05.2011)
Zamlčovaná rizika potratů: Každá TŘETÍ žena po potratu uvažuje o SEBEVRAŽDĚ (17.05.2011)
Po nové ústavě zahajuje Maďarsko kampaň Pro život (15.05.2011)
Ministerstvo zdravotnictví proti životu??? - aktualizace zprávy (15.05.2011)
Ministerstvo chce rozšíření potratů, pomozte tomu zabránit (11.05.2011)
Homosexuálové uspěli v Brazílii (11.05.2011)
Prosba Hnutí Pro život (10.05.2011)
Parlament Kostariky MUSÍ uzákonit umělé oplodnění (05.05.2011)
Petice za zachování hranic pro záchranu života předčasně narozených dětí (20.04.2011)
Benedikt XVI. a B. Obama o manželství (18.04.2011)
Seminář k výhradě svědomí (16.04.2011)
Ministr Heger vyzývá lékaře: zvažte, od kdy zachraňovat předčasně narozené — Události: 4. 4. 2011 —. (15.04.2011)
Nová propotratová zpráva Populačního fondu OSN (15.04.2011)
Brazílie: Vláda zřídila telefonní linku pro hlášení případů „homofobie“ (15.04.2011)
Shání fotky ze svatby pro nový web o teologii těla a povolání k lásce (14.04.2011)
Francouzský učitel propuštěn za to, že diskutoval o potratech (12.04.2011)
Miliardář požaduje radikální celosvětovou politiku populační kontroly (06.04.2011)
Proběhl XI. Pochod pro život (06.04.2011)
Japonsko a antikoncepce (06.04.2011)
Austrálie: Biskupové odsuzují propotratovou a protirodinnou politiku strany Zelených (05.04.2011)
Vatikán v OSN odsoudil očerňování odpůrců homosexuálního chování! (05.04.2011)
Kardinál Burke: Odmítání antikoncepční mentality je podstatné pro kulturu života (05.04.2011)
Pozvání na seminář k výhradě svědomí (31.03.2011)
Petici za zákaz potratů podpořilo už 10 tisíc studentů (28.03.2011)
Výbor na obranu rodičovských práv uspěl u ministra školství s peticí rodičů (28.03.2011)
XI. Pochod pro život - autobus (25.03.2011)
XI. Pochod pro život - pozvánka (25.03.2011)
Petice za obnovení legislativní ochrany života (25.03.2011)
Pochod pro život - video (25.03.2011)
Itálie: ve školách mohou viset kříže (22.03.2011)
Co to je postabortivní syndrom (PAS) (21.03.2011)
Ochrana života - 25. března (17.03.2011)
Výstavy Stop Genocidě tento týden (15.03.2011)
Příští týden definitivní rozsudek o křížích v italských školách (11.03.2011)
Je potrat bezpečnější než těhotenství? (08.03.2011)
Nové DVD o prenatálním vývoji člověka (07.03.2011)
V Pákistánu zavraždili ministra pro menšiny (03.03.2011)
Expanze homosexuality? (02.03.2011)
Co to znamená pro-life? (19.02.2011)
Probíhají výstavy STOP GENOCIDĚ (17.02.2011)
Hnutí Pro život ČR - zprávy z 15.února (16.02.2011)
Předmanželská zdrženlivost je pro manželství výhodou (14.02.2011)
Prosba o dobrovolnickou pomoc (09.02.2011)
Modlete se za křesťany v Egyptě (09.02.2011)
Homosexuální životní styl zkracuje život o 24 let! (07.02.2011)
Úmrtnost po legálním umělém oplodnění a potratu (07.02.2011)
Nenarozená dvojčata mezi sebou komunikují (07.02.2011)
Ujasňující film: Uloupené Kosovo (06.02.2011)
Vyhrůžky smrtí homosexuály (04.02.2011)
Literární soutěž - Nečekané dopady asistované reprodukce (04.02.2011)
Email od Jana Vrány ze sdružení Stop genocigě (02.02.2011)
Výstava Stop genocidě znovu v Liberci a znovu napadena (01.02.2011)
Jana Ray-Tutková: Proti globální kultuře smrti (01.02.2011)
Výstavy stop genocidě 27. a 28. ledna (26.01.2011)
POZOR ZMĚNA - Přednáška o antikoncepci v Mor Budějovicích ODPADÁ (24.01.2011)
PŘEHLED ZPRÁV O KULTUŘE ŽIVOTA A SMRTI (od 18.12.2010) (24.01.2011)
Dotazník - názory na umělé oplodňování a na postoj církve (18.01.2011)
Výzkumy potvrzují škodlivost antikoncepce (16.01.2011)
"Dobrodinci" lidstva jeho největšími nepřáteli... (15.01.2011)
VORP podal stížnost kvůli podněcování nenávisti vůči skupině občanů (13.01.2011)
Stop genocidě ve Vrchlabí (11.01.2011)
Čeká nás Šaríja - spravedlnost podle islámu? (09.01.2011)
Podmínky dětí ve světě (09.01.2011)
Revoluce vedená duchem (08.01.2011)
Kresťanství je prý náboženský terorizmus / Kříž je prý protiústavní (05.01.2011)
Kde skončí toto vraždení křesťanů? (04.01.2011)
Evropská unie prosazuje homomanželství (01.01.2011)
Policie ČR v Liberci předvedla potlačování svobody projevu (30.12.2010)
Organizátoři Stop genocidě popírají protiprávní vstup na cizí pozemek (30.12.2010)
V Iráku zrušili oslavy Vánoc (24.12.2010)
Petice na podporu pronásledovaných křesťanů (23.12.2010)
Několik příkladů boje o křesťanské symboly - kříže (23.12.2010)
Mezinárodního dne boje proti AIDS - propagace kondomů (06.12.2010)
Svědectví v Evropském parlamentu (05.12.2010)
Příběh Jany Tutkové, ředitelky Centra pro Bioetickou Reformu (CBR) (03.12.2010)
Výstavy stop genocidě (25.11.2010)
Vigilie za počatý život a podpora pro Benedikta XVI. (25.11.2010)
Nabídka nakladatelství Řád (19.11.2010)
Za údajné rouhání odsouzena k smrti, připojte se k protestu. (17.11.2010)
Útoky proti katolické novinářce kvůli obhajobě života (17.11.2010)
Svět bez Boha, svět bez práva na život (07.11.2010)
Domnělá "homopráva" nad skutečným právem? (06.11.2010)
Rada Evropy: Právo na výhradu svědomí potvrzeno (14.10.2010)
Na náboženské svobodě závisí všechna ostatní práva (14.10.2010)
Zprávy Hnutí pro život ČR zasílané emailem (12.10.2010)
Možnost podepsání petice ve prospěch ochrany života (30.09.2010)
Prosba - výhrada svědomí (30.09.2010)
POHŘBENÍ NENAROZENÝCH DĚTÍ (07.09.2010)
Diskriminace gayů či katolíků? (03.09.2010)
EKOLOGIE UŽITEČNÁ A ZHOUBNÁ (30.08.2010)
Matka Tereza o potratech (28.08.2010)
Prosba (19.06.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 01. 2014 | 5959 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 403254
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace