Zajímavé...

Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Evangelijní úryvek Sedmé velikonoční neděle (Jan 17, 20 -26) přináší závěrečná slova Ježíšovy řeči ve Večeřadle.

17. kapitola Janova evangelia se obvykle nazývá "Ježíšova velekněžská modlitba." Kvůli častému opakování slovesa "poslat" někteří biblisté nazývají tuto kapitolu i "Ježíšova misionářská řeč". Jako Otec poslal Syna, nyní Syn posílá své učedníky do světa (srov Jan 17, 18). Celá kapitola se rozděluje na tři části. První tvoří verše 1 - 5 a Ježíš se v ní modlí za své oslavení. Druhá část sestává z veršů 6 - 19 a Ježíš v ní prosí za své učedníky. Konečně ve třetí části, která zaznívá v našem nedělním úryvku, jde o verše 20 - 26 a Pán Ježíš prosí Otce za budoucí věřící - "za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne." (Jan 17, 20)

Jediné poslání

Krista a jeho učedníky spojuje stejné poslání. Poslání Božího Syna vytváří most mezi obdobím pozemského Ježíše Krista a obdobím Církve. Ježíšovo poslání dosahuje završení v jeho povýšení a oslavení, které mu dává Otec. V okamžiku, kdy Ježíšovo pozemské působení končí, začíná účinkování Církve. Ten, jehož poslal Otec, nyní posílá své učedníky, aby pokračovali v jeho díle. Otec, který miluje Syna, ochrání ve světě i jeho učedníky a udělí jim dar jednoty působením Ducha Svatého. Učedníci zachovávají slovo Božího Syna a poznali, že Ježíše poslal Otec. Proto učedníci nejsou jen Ježíšovým společenstvím, ale toto společenství patří i Otci.

Aby všichni byli jedno

Ježíšova modlitba ve Večeřadle odhaluje, co je vůlí Otce. Je to jednota mezi učedníky, jejímž pramenem a modelem je jednota mezi Otcem a Synem. Všimněme si, že jednota neznamená "být při" někom, ale je důležité "být v". Proto je použita předložka "v": "... jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás jedno" (Jan 17, 21); "... já v nich a ty ve mně. Ať jsou dokonale jedno." (Jan 17, 23) Pozemské působení Pána Ježíše bylo viditelným projevem jednoty Otce a Syna: jednota v poslušnosti, v plnění Otcovy vůle a v lásce. Proto jednota mezi učedníky je ovocem Boží lásky Otce a Syna a je živým znamením pro tento svět. Naší vírou a společenstvím lásky zjevujeme tomuto světu samotného Krista.

Sláva, jakou nedává svět

Žijeme v době slávy. Média nám představují život slavných herců, sportovců, podnikatelů ... I Pán Ježíš hovoří o slávě: "A slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim." (Jan 17, 22) Jak však platí, že Ježíš nedává takový pokoj, jaký dává svět, stejně platí, že Ježíš nedává svým učedníkům slávu, jakou dává svět. Ptejme se: Jak Otec oslavil Syna? Bůh Otec nedal svému Synu vlastní "hvězdu" na hollywodském chodníku slávy. Oslavení pozemského Ježíše začalo v ponížení jeho vtělení a vyvrcholilo v jeho umučeni na kříži. Ježíšovi učedníci jsou pozváni, aby měli účast na tomto "oslavení" Božího Syna. Jedině tehdy a pouze tímto způsobem dosáhnou slávu, kterou má vzkříšený a oslavený Syn s naší lidskou přirozeností po pravici Otce. Nyní už lépe rozumíme slovům, která vyslovil autor novozákonního Prvního Petrova listu: "Když vás hanobí pro Kristovo jméno, blaze vám; neboť Duch slávy, a Boží na vás spočívá." (1 Pt 4, 14) To není "duch tohoto světa ", ale "Duch Ježíše Krista, Duch Svatý." Když trpíme v tomto světě jako křesťané pro Boží hodnoty, pro Krista a jeho evangelium, budeme se radovat, když se zjeví jeho sláva (srov. 1 Pt 4, 13).

Mnohokrát však selháváme, neboť toužíme i my po slávě, kterou dává svět a to i za cenu popření Krista.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 31. 5. 2019 naleznete zdePublic Domain, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 06. 2019 | 381 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410902
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace