Zajímavé...

Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 12, 49 - 53) nabízí slova o ohni, který Ježíš přišel vrhnout na zem a o rozdělení, které přinesl.

Oheň v biblickém jazyce má několik významů. Je symbolem Božího zjevení. Představuje jeho svatost. Bůh se Mojžíšovi zjevuje v hořícím keři (Ex 3). Oheň symbolizuje horlivost proroků při ohlašování Božího slova. Eliáš je charakterizován slovy: "Tehdy povstal Elijáš, prorok jako oheň, a jeho slovo planulo jako pochodeň." (Sir 48, 1) Oheň očišťuje a přetváří srdce a smýšlení člověka: "Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce!"(Ž 26, 2)

Oheň jako dar

V osobě Ježíše Krista přichází naplnění Božích zaslíbení, které hlásali proroci. On je viditelným zjevením samotného Boha. Jeho slovo zapaluje srdce jeho učedníků. Stačí zmínit příběh emauzských učedníků, kteří po setkání se vzkříšeným Kristem, vyznali: "Což nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" (Lk 24, 32) Oheň se stává symbolem Ježíšova daru, kterým je Duch Svatý, když se na Letnice zjevil jakoby v ohnivých jazycích nad shromážděnými apoštoly.

Pravý pokoj

Často v našich rozhovorech zaznívá touha po pokoji v rodinách, po klidném soužití v sousedství atd. Nicméně cesty, kterými chceme dosáhnout klid nejsou vždy takové, které k němu skutečně vedou, neboť nejsou Božími cestami. Pravý pokoj se nezískává kompromisem nebo vzájemným vyjednáváním, ale jedině poslušností Božímu slovu. "Trvalý pokoj požívají ti, co milují tvůj zákon." (Ž 119,165) Boží pokoj přichází tam, kde člověk usiluje poslouchat Pána Boha a žít podle jeho přikázání. Žalmista říká: "Budu poslouchat, co řekne Bůh, on ohlásí klid svému lidu a těm, co se k němu obracejí upřímně." (Ž 85, 9)

Dar pokoje přichází tam, kde je odstraněn hřích. Tato slova však je třeba číst v kontextu celého Ježíšova poselství. V situacích odmítnutí Kristus vyzývá k odpuštění (Lk 9, 55), k lásce k nepřátelům (Lk 6, 27 - 30), k milosrdenství podle vzoru nebeského Otce (Lk 6, 36).

Rozdělení

Známe Ježíšova slova: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám." (Jan 14, 27) Avšak v nedělním úryvku Kristus říká, že nepřinesl pokoj, ale rozdělení. Jeho slova vysvětlujeme v celkovém kontextu Lukášova evangelia. Při Ježíšově obětování v chrámu zazní prorocká slova Simeona o působení Božího Syna: "On je ustanoven k pádu a na povstání mnohých v Izraeli a na znamení, kterému se bude odporovat." (Lk 2, 34) Když Simeon předpovídá jeho matce Marii, že její srdce pronikne meč, nejde o symbol bolesti, ale rozdělení, aby vyšlo najevo lidské smýšlení, tzn. postoj lidí k Ježíšovu poselství. Lukáš tím předjímá veřejné účinkování Ježíše Krista a jeho umučení, ba až celé dějiny lidstva.  

Následovat Ježíše Krista znamená poznávat Boží vůli během celého svého života a uskutečňovat ji. To však nejednou přináší s sebou rozhodnutí až oddělit se od těch, kteří Krista nepřijali. To mohou být i naši nejbližší a naše okolí. Někdy přicházejí do našeho života tak zásadní situace, ve kterých stojíme před volbou - následovat Krista nebo následovat tento svět.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 16. 8. 2019 naleznete zdeWikilmages, CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 08. 2019 | 191 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410528
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace