Zajímavé...

Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 5,1-11) popisuje povolání prvních učedníků, kteří opouštějí jistotu obživy a zázemí domova a jdou za Ježíšem.

Evangelista Lukáš nás přivádí do prostoru, ve kterém se povolání odehrává. Ježíš stojí na břehu Genezaretského jezera a učí zástupy. Svatopisec zdůrazňuje, že Ježíšovo učení má sílu, oslovuje zástupy, neboť Lukáš říká "tlačil se na něj veliký zástup, protože chtěl slyšet Boží slovo." (Lk 5, 1)

Síla Ježíšova slova

Ježíš si sedl na jednu z rybářských lodí, a tak učil zástupy. Ačkoli ještě nedošlo k přímému kontaktu Petra s Ježíšem, určitě Galilejskému rybáři neušla síla osobnosti tohoto neznámého kazatele, který si na své ohlašování vybral jednu z jeho lodí. Potvrzuje to i oslovení epistata - učiteli, se kterým se později Petr obrací na Ježíše. V Novém zákoně se tento výraz nachází jedině v Lukášově evangeliu. Jde o oslovení vztahující se na Ježíše a vždy je ve spojení s nějakou zázračnou událostí. Je zajímavé, že ze šesti případů, kdy se toto slovo v Novém zákoně používá, třikrát takto Ježíše oslovuje právě Petr. Cítí sílu slov, které vycházejí z Ježíšových úst a vidí, jak se tato slova dotýkají zástupů shromážděných na břehu jezera. I dnes nám zaznívají Ježíšova slova z Božího slova. Dovolme, aby i pro nás se Kristus stal Učitelem.

Slovo, které očišťuje a povolává

Zázračný rybolov způsobuje uznání hříšnosti ze strany Petra a všech, co byli s nim. Přestože dialog probíhá pouze mezi Ježíšem a Petrem, evangelista zapojuje do děje i ostatní tím, že popisuje jejich chování a vnitřní pocity. Petr vystupuje jako mluvčí ostatních. V osobě Petra probíhá povolání i ostatních apoštolů. Námitka Petra, že celou noc chytali, je námitkou všech, vždyť je také vyjádřena v množném čísle: "Celou noc jsme se namáhali, a nic jsme nechytili." (Lk 6, 5) Pocit hříšnosti nezažívá pouze Petr, ale všichni, neboť všichni jsou proniknutí hrůzou nad velikostí úlovku.

V důsledku toho i očištění od hříchů a následná výzva k následování je určena všem, co poslední verš celé události i vystihuje: "Přirazili lodi ke břehu, opustili všechno a šli za ním." (Lk 5, 11) Boží slovo je i pro nás zrcadlem, ve kterém vidíme naše hříchy. Ježíš i nás chce očistit a zve nás do služby ve prospěch Božího království.

Ježíš je Pán

Po zázračém úlovku Petr už neoslovuje Ježíše epistata - učitel, ale oslovuje ho kyrie - Pane, spolu s vyznáním své hříšnosti. Kristus pro Petra není pouze učitel, ale je Pánem. Jde o vyznání víry, neboť Petr poznává v Ježíši Božího Syna. Nastává očištění, které je z Ježíšovy strany spojené s posláním: "Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi." (Lk 5, 10b) Lukáš dodává hned i realizaci tohoto povolání: "Opustili všechno a šli za ním." (Lk 5, 11)

V popisu povolání Petra Lukáš klade důraz na úplnost konání a rozhodnutí, což se projevuje vyjádřeními o totálnosti. Petr a jeho společníci se "celou noc" namáhali a "nic" nechytili, "všechny" pronikla hrůza, učedníci zanechali "vše" a šli za Ježíšem. Při čtení úryvku se zdá být všechno tak jednoduché, ale není to tak. Petr měl v Kafarnaum dům, měl práci a vlastní loď, měl rodinu. Toto všechno opouští a jde za Kristem, aby se stal rybářem lidí.

Přitažlivost evangelia

Vidíme sílu Ježíšova slova, které evangelista od začátku vyprávění i neustále podtrhuje. Na Ježíše se tlačí zástup, neboť chce slyšet Boží slovo. Na Ježíšovo slovo Petr spouští sítě a chytí velké množství ryb. A nakonec silou Ježíšova slova nastává očištění a učedníci zanechávají všechno a jdou za Pánem. Rybáři dosud viděli účinek Božího slova na druhých. Nyní pocítili přitažlivost Božího volání na vlastní kůži a nedokáží ho odmítnout. Starozákonní prorok Jeremiáš to nádherně vyjádřil slovy: "sváděl jsi mě, Pane, nuže dal jsem se svést, uchopil jsi mě a přemohl." (Jr 20,7) Kristovo evangelium je náročné, a přece vnitřně cítíme, že je to právě Kristus, který dává smysl naší lidské existenci.

Když oslovuje Bůh

Povolání je vždy setkáním s Bohem, které se pouze lidskými schopnostmi nedá předvídat.

Člověk nemůže naplánovat, jakým způsobem se setkání uskuteční, nedá se na něj předem připravit. Bůh oslovuje člověka nečekaně. Oslovuje ho doma, v kolektivu přátel, při práci ... Boží působení nelze ohraničit pouze na určitý prostor nebo situaci. Bůh je vždy jedinečný, a tak i přistupuje k člověku. Znakem pravosti povolání je vědomí lidské hříšnosti a nehodnosti jakož i síla Božího slova, která člověka uschopňuje vložit se do Pánovy služby.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 8. 2. 2019 naleznete zde

Galilejské moře, CC0 Creative Commons, pixabay.com/Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 02. 2019 | 559 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410846
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace