Zajímavé...

Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů

stux, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Zrod modlitby Anděl Páně sahá až do roku 1456, kdy se Mohamed II. chystal zasadit smrtelný úder křesťanským zemím. Tehdejší papež Kalist III. reagoval k hrozbu stále agresivnějšího islámu výzvou k jednotě ve společné modlitbě. Byla to modlitba Anděl Páně, která tehdy zachránila Evropu.
I dnes se křesťané v Evropě, i ve světě ocitli v kritické situaci. Nadešla doba, kdy modlitba Anděl Páně opět nabývá svůj nesmírně důležitý význam. Modleme se ji všichni, je to naše záchrana!

Anděl Páně (Angelus Domini)


K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria …

K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria …

K: A Slovo se stalo tělem
L: a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria …

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

K: Angelus Domini nuntiavit Mariae
L: et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria ...

K: Ecce ancilla Domini,
L: fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria ...

K: Et Verbum caro factum est
L: et habitavit in nobis.
Ave Maria ...

K: Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
L: ut digni efficiamur promissionibus Christi.

K: Orémus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut, qui Angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum.
L: Amen.


Vyzvánění zvonů - výzva k modlitbě


3x denně, ráno, v poledne a večer se z našich kostelních věží ozývá hlas zvonů. Vybízejí, svolávají k modlitbě Anděl Páně. Vnímáme ještě, že je to výzva k modlitbě, výzva k andělskému pozdravu? K pozdravu té, která je Boží i naší matkou, té, které Bůh svěřil celý řád milosrdenství, která je prostřednicí všech milostí a také tou, která zničí moc zla, před níž se třesou pekelné mocnosti...!?

Nebo nám, mnohdy, to zvonění ani nepřijde...?

Nebo nás dokonce ruší, ráno budí ze spaní... Slyšel jsem o více případech, kdy si lidé stěžovali, kdy chtěli, snažili se, aby zvony přestaly vyzvánět, aby umlkly, aby byl klid a ticho...

A byl by skutečně klid? Bylo by skutečně ticho?

V Hamburgu už mají nové, jiné výzvy....

https://www.youtube.com/watch?v=Orl_veE-Vm4

A je dost pravděpodobné, že brzy se budou rozléhat nad krajinou, možná i nad naší krajinou, ne 3x, ale 5x denně a naše zvony utichnou docela...

Kéž si uvědomíme, na jakých základech je vystavena Evropa, z jakých kořenů vyrůstá. Nejsou to idee Francouzské revoluce, která přinesla pronásledování, zmar, gilotinu a potoky krve... Jsou to křesťanské kořeny. A Evropa je odmítá. A bez nich bezradně tápe, trpí a umírá...

Jeden kněz prý před nějakou dobou řekl ve svém kázání tuto větu:

Jednou přijde den, kdy si lidé budou muset vybrat mezi sebezničením nebo padnutím na kolena...

Co si vybereme?


Z našich chrámů nás stále 3x denně zvony vybízejí k modlitbě. K modlitbě k té, která dala světu Vykupitele, Ježíše Krista. A Ona, Panna Maria, nás vybízí k návratu k Němu, k obrácení, k pokání, ke smíření, k pokoji, k lásce....

Bůh je Láska..., nám napsal sv. Jan. A Ježíš o sobě řekl, že je cesta, pravda a život. ... Maria, jeho Matka, ho zná ze všech lidí nejlépe. Pod křížem, v nejtěžší chvíli Ježíšova i svého života se stala i naší maminkou. A je maminkou milující, laskavou. Chce nás přivést k Ježíši, chce nás zachránit, chce, abychom byli šťastni, nyní i na věčnosti...

Poslechněme to, co nám říká, obraťme se, svěřme se její mateřské péči, nechme se jí vést. Skryjme se pod ochranu jejího mateřského pláště, buďme skryti v jejím neposkvrněném srdci... a budeme v bezpečí...

3x denně Magnificat!


"Bůh má Slovensko pro jeho mariánskou úctu rád a zachrání ho od mnoha zel, pokud se lidé budou každý den třikrát denně modlit Magnificat. To je nejkrásnější modlitba, jaká kdy vyšla k Bohu z úst lidského stvoření."
(Biskup Pavol M. Hnilica)

...a u nás na Moravě:

Velehrad náš ten rozkvétá vždy znova
a žádná moc už nám jej nerozboří,
pokud náš národ v hloubi srdce chová
důvěru k Matce, která divy tvoří.

[:Maria za nás prosit neustane:
Dědictví otců, zachovej nám, Pane!:]


(Kancionál, 828/5)

@@@


V článku jsem použil část ze souboru článků:
Posolstvá Panny Márie: Dôverujte Otcovi! Modlite sa a postite, Viktor Orbán: Európania, bráňme svoju slobodu!, www.magnificat.sk, 21. 3. 2016

Modlitba Anděl Páně převzata z
www.vojtechkodet.cz/modlitby

@@@


Na Fatym com vyšlo:

Anděl Páně za křesťanskou Evropu (vydáno 19. 12. 2008)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem
a další díly tohoto cyklu....

Zásvětné modlitby k Panně Marii a odpověď po smyslu a důvodech zasvěcení

Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile

Rue du Bac, foto z http:// immaculata.minorite.cz


Rue du Bac, foto z http://immaculata.minorite.cz

Sdílet

Související články:
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 03. 2016 | 3242 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (565 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (393 hl.)
 
Je to bláznovství (418 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (433 hl.)
 
Dost se o to zajímám (542 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (430 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (378 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3159
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace