Zajímavé...

Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek slavnosti (u nás památky) Sedmibolestné Panny Marie (Jan 19, 25 - 27) nabízí scénu z ukřižování. U Ježíšova kříže stojí jeho matka a milovaný učedník.

Tři ostatní evangelisté se zmiňují o ženách, které z dálky sledovaly poslední okamžiky života Božího Syna: "Zpovzdálí se dívaly mnohé ženy, které provázely Ježíše z Galileje a sloužily mu." (Mt 27, 55; srov. Mk 15, 40 - 41) Evangelista Lukáš dokonce přidává, že "všichni jeho známí stáli opodál ..." (Lk 23, 49) Můžeme sice předpokládat, že byla mezi nimi i Ježíšova matka, ale nikdo ze tří evangelistů ji výslovně nezmiňuje. V tomto směru je evangelista Jan výjimečný, neboť explicitně uvádí, že přímo pod Ježíšovým křížem stála Ježíšova matka a milovaný učedník.

Matka a milovaný učedník

Z hlediska struktury textu je úryvek o matce a milovaném učedníkovi pod křížem umístěný uprostřed vyprávění o Ježíšově ukřižování. Tyto dvě postavy nejsou označeny jménem, ale funkcí - matka a učedník. Důvodem jejich přítomnosti nejsou pokrevní svazky, z nichž by vyplývala "slušnost" být při nejbližším v posledních chvílích života, ale jejich věrnost vyplývající z toho, že uvěřili v Božího Syna. Pán Ježíš během svého veřejného působení naznačil význam své smrti: A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě." (Jan 12, 32) V hodině, kdy se ostatní učedníci rozprchli, v rozhodující hodině, pro kterou Boží Syn přišel na svět, Ježíšova matka a milovaný učedník stojí pod křížem, protože se nechali přitáhnout láskou Božího Syna. Zde se rodí nové společenství, které je plodem Kristovy vykupitelské oběti.

Emeritní papež Benedikt XVI. ve své publikaci Ježíš Nazaretský komentuje tuto část slovy: "On je jediným synem své matky, která by po jeho smrti zůstala na světě sama. Nyní jí však dává k dispozici svého milovaného učedníka, a tím ho namísto sebe dělá synem, který za ni od nynějška přebírá odpovědnost - bere ji k sobě." Slova "Hle, tvá matka!" adresovaná milovanému učedníkovi emeritní papež vysvětluje takto:"Žena - Maria a zároveň Církev - je svěřena učedníkovi, která se stává pravým učedníkem díky společenství lásky s Pánem."

Duchovní pouto

Maria dostala zvláštní úlohu, aby doprovázela Ježíšovo dílo a pod křížem aktivně stála u zrodu těchto opravdových bratrů a sester Ježíše Krista, kteří plní vůli jeho Otce. Poslání Ježíšovy matky však nekončí pod křížem, ale její mateřství pokračuje dál. Proto evangelista uvádí, že si ji učedník vzal k sobě. Milovaný učedník je vzorem všech, za které Kristus přinesl oběť vlastního života, "aby shromáždil vjedno rozptýlené Boží děti". (Jan 11, 52) Vidíme zde souvislost mezi "hodinou", ve které Kristus umírá na kříži, s "hodinou", ve které si učedník bere k sobě matku. Toto duchovní mateřství a duchovní synovství je ovocem Kristovy oběti. Maria se stává matkou všech věřících.

Kristův testament

Osobou, která dává do pohybu celé dění, je Kristus. I poslední okamžiky svého života Ježíš koná ve vědomí plnění Boží vůle. Ježíš na kříži vidí, oslovuje, mluví. Je to Kristus, který tyto dvě osoby pod křížem spojuje. Jeho slova mají až závěťný význam poslední vůle umírajícího. Proto konstatování: "A od té hodiny ji učedník vzal k sobě" je třeba chápat víc než jen materiálně, tzn. vzal ji do svého domu. Má především hluboký duchovní rozměr. Milovaný učedník přijal Ježíšovu matku za svou duchovní matku. Za literárním významem slov se v duchu Janova evangelia skrývá symbolický význam a odkaz. Pravého Ježíšova učedníka charakterizuje to, že přijímá jeho matku. Tím naplňuje Kristův závěť z kříže. Maria se stává matkou všech Ježíšových učedníků.

Všemohoucí Bože, ty jsi dal přebolestné Matce Marii sílu,
aby stála u tvého ukřižovaného Syna
a spolu s ním trpěla;
prosíme tě, dej, abychom i my ochotně nesli
svůj každodenní kříž ve spojení s Kristem,
a tak dosáhli účasti na jeho vzkříšení.
Neboť on a s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého
po všechny věky věků. Amen.

(Modlitba dne ze slavnosti Sedmibolestné Panny Marie, patronky Slovenska)
P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 30. 8. 2019 naleznete zdeSedmibolestná, foto: www.magnificat.sk
 

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 09. 2019 | 109 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www. postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410906
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace