Zajímavé...

Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 10, 25 -37) přináší jedno z nejznámějších Ježíšových podobenství. Milosrdný Samaritán je obrazem samotného Ježíše Krista.

Podobenství uvádí pouze evangelista Lukáš. Znalec zákona se obrací na Ježíše s podobnou otázkou, kterou o několik kapitol později položí Ježíšovi bohatý mladík: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych byl dědicem věčného života?" (Lk 18, 18) Ježíšovo doporučení je stejné pro oba případy - vzdát se svých věcí pro potřebné.

Teorie nestačí

Pán Ježíš na otázku, kterou ho znalec zákona pokouší, odpovídá protiotázkou. Jde o pedagogický postup. Má přece před sebou odborníka na Mojžíšův zákon. Musí znát Pánovy předpisy. Zákoník ho svou odpovědí nezklame. Přesně ocitoval verše, které hovoří o nejvyšší lásce k Bohu ze starozákonní knihy Deuteronomium 6, 5. K tomu přidává citát o lásce k bližnímu ze starozákonní knihy Leviticus 19, 18. Teorii ovládá přesně. Nastává však čas pro praktický příklad. Bohužel i my jsme se nejednou stali výbornými teoretiky na křesťanství, ale v praktické rovině selháváme.

Samaritáni

Samaritán v podobenství udělal neslýchanou věc. Stal se bližním pro Žida. Samaritáni vznikli po roce 722 před Kr., kdy asyrský král dobyl severní Izraelské království (tvořilo ho 10 kmenů Izraele s hlavním městem Samaří) a promíchal Židy s deportovanými pohany z Asýrie. Samaritáni jako Bibli přijímali jen pět knih Mojžíšových, tzn. prvních pět knih Bible a uctívali horu Gerizim, jako místo kultu (srov. Jan 4, 9). Z pohledu Židů byli užpohany. Dodnes existuje malá skupina přibližně 750 Samaritánů, kteří žijí v okolí hory Gerizim v Izraeli.

Vzdálenost mezi Jeruzalém a Jerichem je přibližně 25 km. Na této cestě v té době docházelo k přepadávání lidí. Ježíšovým posluchačům byly tedy okolnosti podobenství známé. Identita oloupeného člověka je neznámá. Pravděpodobně se pokoušel bránit proti přesile zbojníků, ale dopadl velmi špatně.  

Kněz a levita

Biblisté spekulují nad důvody nepomoci kněze a lévity. Možná byli v chrámu splnit si službu a vraceli se do Jericha, kde bydlely kněžské rodiny. Pro kněze existoval příkaz: "Neposkvrňte se mrtvolou některého soukmenovce, mimo mrtvoly nejbližších příbuzných ..." (Lv 21,1-2; srov. Lv 21,11 pro velekněze). Zraněný byl "polomrtvý". Avšak proti tomu mluví skutečnost, že podle židovské tradice ani zachování obřadní čistoty neosvobozovalo od povinnosti pomoci člověku v nouzi. V podobenství však jasně zaznívá, že šli "náhodou" tou cestou, tedy nevraceli se ze služby v jeruzalémském chrámu. Ježíš nepoužil příklad kněze a levity, aby je ponížil v očích společnosti. Jejich pomoc zraněný by nebyla ničím neobvyklým, protože by se to vzhledem k jejich úřad předpokládalo. Nepřátelství mezi Židy a Samaritány bylo příslovečné. Židé říkali: "Jíst chléb se Samařany je jako jíst vepřové maso," a víme, že Mojžíšův zákon jíst vepřové maso Židům zakazoval. Hrdinou podobenství se stal Samaritán proto, aby se vyzdvihl nový rozměr lásky k bližnímu, který přinesl Kristus. Boží Syn nám připomíná: "Vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele, čiňte dobře těm, co vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, a modlete se za ty, kteří vám ubližují." (Lk 6, 27 - 28)

Obrácená otázka

Ve Starém zákoně se výraz "bližní" běžně vztahoval na Žida nebo proselytu (= osoba, která se obrátila na židovství). Znalec zákona chtěl od Ježíše, aby mu stanovil hranice, kdy ten druhý ještě je nebo už není bližním. Ježíš podobenstvím zdůrazňuje, že požadavek lásky k bližnímu přece nemůže mít hranice. Ježíšovu otázku v závěru: "Co myslíš, který z těch tří byl bližním?", můžeme obrátit: "A kdo není můj bližní?" Nemáme pokušení v životě přece jen stanovit hranice, kdo patří do okruhu našich bližních a kdo je již mimo? Neztrácíme až příliš mnoho času zdůvodňováním sobě samým a druhým, proč se to či ono nedá, jen abychom se vyhnuli pomoci? Neočekáváme od jiných, že to oni budou bližními nám a nezapomínáme jim to patřičně s výčitkou připomínat?  


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 12. 7. 2019 naleznete zdeBath Abbey / Somerset (UK): the good Samaritan, CC BY-NC 2.0, flickr

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 07. 2019 | 233 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410902
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace