Zajímavé...

Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 12, 13 - 21) nabízí podobenství o boháči, kterému pole přinesly velkou úrodu. Pán Ježíš ním varuje své učedníky před chamtivostí a bohatstvím.

Někoho napadne, kde bude boháč skladovat úrodu, než postaví nové sýpky. Ale charakteristikou vyprávění podobenství je, že se nevěnuje každému detailu příběhu, ale soustředí se na předání poselství. Podobně v podobenství o ztracené ovci se neřeší, kdo bude hlídat zbývajících 99 ovcí, když pastýř hledá zbloudilé ovce.

Lidské plány

V řečtině úrodu přinese "chóra" = "krajina", ne "Agrós" = "pole", jak je to uvedené v českém překladu. Použitím výrazu "chóra" = "země" se chce poukázat na to, že jde o větší majetky, čímž se ještě více zvýrazňuje velikost nabytého bohatství.

Bůh v podobenství říká: "Blázne." Podobně je to v žalmu 14,1: "Blázen si v srdci říká: "Bůh není." Zkažení jsou a ohavnosti páchají. Nikdo z nich nedělá dobře." Ve Starém zákoně to není označení osoby se slabými rozumovými schopnostmi, ale označení člověka, který odmítá Boha. Boží rozhodnutí o odchodu boháče z tohoto života "ještě této noci" stojí v protikladu s plány boháče, aby mu sýpky sloužily "na mnoho let". Jinými slovy to můžeme vyjádřit i známou větou: "Pokud chceš Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech."

Závěrečná je věta nedělního úryvku varováním před nesprávným přístupem k bohatství a je i Ježíšovým závěrečným poselstvím o významu podobenství: "Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a před Bohem není bohatý." (Lk 12, 21)

Vyváženost

Podobenství vyjadřuje takový přístup k životu, kterému je třeba se vyhýbat. Je to vkládání víry do materiálních věcí namísto Boha. To je ateismus a modloslužba v praxi. Na první pohled podobenství představuje člověka, který po více stránkách má své kvality: je pracovitý, plánuje, přemýšlí, jak ochránit svůj majetek. V jiném podobenství by byl boháč svědomitým hospodářem, který zvelebuje majetek. Podobenství však nevyčítá jeho pracovitost a rozvahu. Nikdo netvrdí, že boháč majetek získal nečestně. Kritika směřuje na návaznost na majetek, což je vyjádřeno zájmenem "moje", které se několikrát opakuje (úroda, sýpky, majetek ...), přičemž Bůh nemá v jeho životě místo. Bůh nepřichází do života člověka, aby ho obral o to, co vlastní, ale aby mu daroval "vyváženost".

Otázky pro náš život

- Snažíš se být bohatý v Božích očích? Ptáš se, jaké "bohatství - poklad" se líbí Bohu?

- Co si ve svém životě shromažďuješ jako poklad? Obstojí tento poklad i před Božími kritérii? Nebrání ti, abys měl stále před očima Boha?

- Nemáš i ty nějakou modlu, která tě odtahuje od Boha?P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 2. 8. 2019 naleznete zdeCCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 08. 2019 | 181 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410902
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace