Zajímavé...

I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 6, 39 - 45), která je poslední v mezidobí před začátkem Půstu, nabízí několik Ježíšových konkrétních pokynů.
Úryvek hovoří o příkladech vůdce učitele, pokrytce a dobrého člověka. Při čtení Ježíšových slov si uvědomujeme jejich náročnost, a přece právě proto jsou přitažlivá a hodná následování.

Slepý vůdce

"Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy?" (Lk 6, 39) Výrok můžeme chápat ve dvou interpretacích. První se vztahuje na doprovázenou osobu. Kdo si v životě vybírá za průvodce toho, kdo nevidí a nezná cestu, hrozí, že s ním zabloudí, nebo dokonce svůj život vystaví nebezpečí. Druhá interpretace se vztahuje na osobu, která doprovází. Kdo chce vést druhé, kdo chce stát v čele společenství, musí vidět a znát cestu, protože se může stát, že ohrozí všechny, kteří ho následují. Výrok Pána Ježíše je třeba vnímat v duchovním významu. Jediným vůdcem je Kristus. Jeho evangelium je světlem pro život člověka. Kdo si vybírá jiné hodnoty, než nabízí Ježíš Kristus, vystavuje sebe a druhé morální záhubě.  

Máte jediného učitele - Krista

"Žák není nad učitele. I když se všechno naučí, bude jako jeho učitel." (Lk 6, 40) Historie i současnost nás učí, že v dějinách nechyběli lidé, kteří se povyšovali nad Ježíše Krista.

Neváhali se prohlásit za mesiáše, spasitele, učitele. Vyhlásili smrt Boha a konec křesťanství. Ježíšův učedník nemá a nemůže předat více než jeho Mistr a Pán. Moudrý žák se učí a bere si příklad od svého učitele. Pýcha a namyšlenost už mnohé svedla z cesty, kterou je Ježíš Kristus. Úloha křesťana není přidávat k Ježíšovu evangeliu vlastní představy, přicházet s vysvětleními jen aby obhájil svou pravdu. Skutečný učedník usiluje co nejlépe a do hloubky poznat a následovat Krista.

Pokrytec

"Pokrytče, vyndej nejprve trám ze svého oka!" (Lk 6, 42). Známé slovo "pokrytec" - "hypokrytes" označovalo v běžné řečtině "herce na jevišti, který hraje roli někoho jiného." V novozákonních evangeliích se tímto výrazem označuje člověk, v němž je rozpor mezi jeho slovy a skutky. Kolikrát i v našem prožívání víry vkládáme množství energie do neustálé nápravy toho druhého, a tak málo sil věnujeme nápravě vlastní povahy a našich slabostí. Když jde o druhého, umíme hned pojmenovat, co by měl změnit. Když jde o nás, dožadujeme se trpělivosti. Pán Ježíš nezakazuje napomenout druhého člověka , ale důležité je zachovat pořadí. Ježíšovo poselství nejdříve aplikujme na vlastní život, protože tehdy v novém - Kristově světle uvidíme druhého člověka a jeho život.

Dobrý člověk

"Každý strom se pozná po ovoci." (Lk 6, 44) Při aplikaci těchto slov na člověka používá Pán Ježíš jednoduchý a přitom velmi účinný příklad z přírody: "Není dobrý strom, který nese špatné ovoce, jako není špatný strom, který rodí dobré ovoce." (Lk 6, 43) Existuje neměnné propojení: kvalita ovoce závisí na kvalitě stromu. Kolikrát i v dnešní společnosti je náročné rozlišit dobro od zla. Kolik zla zabaleného v přitažlivém obalu krásných slov, zbožných argumentů a filantropických zdůvodnění se nám dnes podsouvá jako "dobré ovoce".

Zabití člověka jsme nazvali eutanazií, což doslova znamená "dobrá smrt";
zabití nenarozeného dítěte jsme zabalili do argumentů práva matky na svobodnou volbu;
manželství osob stejného pohlaví prohlašujeme za právo na štěstí;
manželský svazek muže a ženy jsme označili pouze za jednu z forem soužití, které podléhá změnám doby;
při nemorálním jednání se odvoláváme na formulku "zákon porušen nebyl", protože jsme ho předtím tak upravili;
sousedé při první neshodě namísto smíření podávají "jménem spravedlnosti" na sebe trestní oznámení ...

Jak se v tomto zmatku zorientovat? Opět jen zopakuji, že existuje neměnné propojení: kvalita ovoce závisí na kvalitě stromu: "Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobro a zlý člověk ze zlého vynáší zlo." (Lk 6, 45) Kde je náš poklad? Je ukotven v Bohu a v jeho slově? "Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." (Mt 6, 21)

Jaká je v tom všem role Kristových učedníků? Stát na straně pravdy, kterou je Kristovo evangelium.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 1. 3. 2019 naleznete zde

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 03. 2019 | 621 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410508
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace