Zajímavé...

Fatima změnila dějiny světa

Fatima, foto: wikiopedia.org
Howard Kainz
www.postoy.sk

Zjevení Panny Marie Fatimské z roku 1917 uprostřed 1. světové války a na prahu sovětské "říjnové revoluce" měla dalekosáhlé historické důsledky.
Předehrou k Fatimským zjevením bylo zjevení anděla na jaře roku 1916, který se třem portugalským dětem, Lucii, Hyacintě a Františkovi, představil jako "anděl míru". Anděl se jim opět zjevil v létě, řekl jim, že nebesa mají "plán milosrdenství " a poučil je, aby přednášely modlitby a oběti . Potřetí se zjevil na podzim a nabídl dětem eucharistii.

Zjevení Panny Marie začala 13. května 1917 a pokračovala třináctý den každého měsíce - kromě srpna, když byly děti uvězněny a hrozila jim poprava. 19. srpna se Panna Maria zjevila na jiném místě a slíbila dětem, že 13. října udělá zázrak, aby všichni mohli uvěřit.

Po zázraku Slunce se začaly měnit dějiny Portugalska


Ukázalo se, že zmíněný zázrak patřil podle klasifikace Tomáše Akvinského do nejvyšší třídy zázraků - událost, která je podle přírodních zákonů absolutně nemožná. V tomto případě šlo o kroužení slunce, které třikrát prošlo nahoru a dolů, což sledovalo 70 000 lidí ve Fatimě i v sousedních vesnicích a přinesly o tom zprávu i noviny.

Historické změny začaly téměř okamžitě. Přírodovědec a teolog otec Stanley L. Jaki, který cestoval do Portugalska provést důkladný vědecký výzkum výpovědí očitých svědků a prohlášení týkajících "zázraku Slunce", ve své knize God and the Sun at Fatima ( Bůh a Slunce u Fatimy) poznamenává:

Den po zázraku Slunce se ve volebních místnostech začaly měnit dějiny Portugalska, i když tehdy ještě nikdo nemohl vidět celkový význam těchto událostí. Mohli bychom se zeptat, co kdyby Portugalsko padlo za oběť Leninovým plánem, protože Lenin nazval Lisabon najateističtějším hlavním městem na světě? Asi by Lisabon tak pozorně nesledoval, kdyby s ním neměl plány. Co by se stalo se Španělskem [ během Španělské občanské války ], kdyby Portugalsko již bylo v komunistickém táboře? A co by bylo s Francií , v němž vládla "Lidová fronta", kdyby se celý Pyrenejský poloostrov změnil na předsunutou základnu Moskvy?

Kromě působení na Pyrenejský poloostrov Panna Maria svěřila dětem prorocké poselství pro lidi dvacátého století ve třech "tajemstvích", které později odhalila Lucie jako jediná žijící svědkyně zjevení .

Tři Fatimská tajemství


První tajemství sestávalo z vidění pekla, po kterém následovalo varování, že války jsou způsobeny hříchy, že "hříchy tělesnosti" jsou nejčastější příčinou, že lidé jdou do pekla, a že Bůh si přeje zavést úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na záchranu hříšníků před věčným zavržením .

Druhým tajemstvím bylo varování před příchodem 2. světové války a šířením sovětského komunismu, po kterém následovala žádost o osobní zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, smírné svaté přijímání po pět prvních sobot v měsíci, a aby papež a biskupové zasvětili Rusko Neposkvrněnému Srdci. Panna Maria varovala, že pokud se to nestane, výsledkem bude šíření omylů Ruska po celém světě a pronásledování křesťanů. Dodala však, že papež nakonec toto zasvěcení provede a Rusko se obrátí .

Ve třetím tajemství, které Vatikán zveřejnil v roce 2000, Panna Maria nemluvila . Tři děti viděly panorama budoucích utrpení křesťanů i papeže a anděla držícího nad světem ohnivý meč slyšely volat "pokání , pokání , pokání !"

Otec Jaki přišel na základě svého šetření k závěru, že Fatima je pravděpodobně nejdůležitější událostí dvacátého století, znamením Prozřetelnosti pro dobu, která měla být svědkem tolika skutků neuvěřitelné nelidskosti a nemorálnosti.

Rusko se jako země obrací


V roce 1984 papež Jan Pavel II. ve spojení s biskupy na celém světě zasvětil Rusko a svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (pokus o atentát na Jana Pavla II. se udál 13. května 1981 a 13. května 2000 navštívil Fatimu kvůli blahořečení dvou z dětí - náboj, jemuž se nepodařilo ho zabít, podle církevních představitelů dokonale zapadl do koruny, která zdobí tamní sochu Panny Marie). V roce 1989 padla Berlínská zeď a svět náhle překvapil následný rozpad Sovětského svazu .

Někteří fatimisté byli zklamaní z malého počtu individuálních obrácení v Rusku. Ale Panna Maria mluvila o obrácení země. Jeho znaků je v Rusku po roce 1989 velmi mnoho: pravoslavných křesťanů je 60 milionů, včetně prezidenta a premiéra. Podle článku v National Geographic z roku 2009:

"V roce 1987 byly v Rusku jen tři kláštery; dnes je jich 478.
Tehdy byly jen dva semináře; nyní jich je 25.
Kostelů bylo v Gorbačovově době asi 2 000, dnes téměř 13 000."

Stále však zůstává znovusjednocení pravoslavnýcch "sesterských církví" s římským obřadem, k čemuž byly od 2. vatikánského koncilu učiněny významné kroky. Je možné, že tento úspěch způsobí zázračnou změnu v křesťanství a ve světě.

Rusko už nešíří po světě své omyly ani nepronásleduje křesťany. Ale křesťané jsou stále pronásledováni rukama islamistických ozbrojenců křičících "Allahu akbar", kteří v současnosti představují velkou překážku nejen pro demokracii, jak jsem tvrdil v minulém sloupečku - zde a zde, ale i pro mír ve světě.

Fatimské děti, foto wikipedia.org


Proč Panna Maria nevzpomínala tuto hrozbu, když varovala před světovými válkami a pronásledováním křesťanů? Nebylo třeba, protože už jsme měli přiměřené varování od samotného Pána, který prorokoval: "přichází hodina, kdy se každý, kdo vás zabije, se bude domnívat, že tím slouží Bohu" (Jan 16,2).

To, co žádala Panna Maria ve Fatimě - zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, usmíření v pět prvních sobot a pokání - nám stále ukazuje jedinou jistou cestu k míru.

Howard Kainz

Autor je emeritní profesor filozofie na Marquette University. Mezi jeho ostatní publikace patří Natural Law: an Introduction and Reexamination ( Přirozený zákon: úvod a nové přezkoumání, 2004), The Philosophy of Human Nature (Filozofie lidské přirozenosti, 2008), a The Existence of God and the Faith - Instinct (Existence Boha a instinkt víry, 2010) .

Původní text: Fatima and World Peace

Převzato z www.postoy.sk, článek, vydaný 10. 9. 2013, naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 13. 9. 2013)


Sdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 05. 2014 | 14241 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1091 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (771 hl.)
 
Je to bláznovství (776 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (825 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1043 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (831 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (729 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6066
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace