Zajímavé...

FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II

Virgen de Fátima, Eduardo Segura, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.com Naposledy jsme probírali samotné třetí tajemství, které Panna Maria spolu s dvěma předchozími tajemstvími odhalila při svém třetím zjevení 13. července 1917. Dnes probereme jeho další osudy

Lucie zveřejňuje jen první dvě tajemství

Fatimští vizionáři věrně zachovávali mlčení o trojím fatimském tajemství, jak jim sama Panna Maria uložila. Jak již bylo naznačeno, první dvě tajemství byla tak zveřejněna sestrou Lucií až v její třetí vzpomínce, jejíž sepsání dokončila 31. srpna 1941. Stalo se tak na příkaz Mons. Josého Alvese Correia da Silva, biskupa z Leirie, o němž samotná vizionářka napsala v dopise svému zpovědníkovi: „Tento příkaz mě zasáhl do hloubi duše jako záblesk světla, protože mi říkal, že přišel čas, kdy mám vyjevit dvě části tajemství.“ Ve vzpomínce poprvé uvedla, že tajemství má tři části a že uveřejní pouze první dvě části: „Tajemství má tři části, z nichž chci dvě vyjevit.“ Obdobná situace nastala při vzniku čtvrté vzpomínky, dopsané 8. prosince téhož roku 1941. I když kanovník Galamba de Oliveira naléhal na biskupa, aby Lucii přikázal napsat všechno, on na to moudře poznamenal: „Ne, to jí neukládám.“ Lucie zde tak znovu vylíčila první dvě tajemství, ale třetí nikoliv.

Vidění a sepsání tajemství 3. ledna 1944

Jak tedy došlo k sepsání třetího tajemství?

Zde se ukázala jako prozřetelnostní vážná nemoc, zánět pohrudnice, která Lucii, tehdy sestru sv. Doroty ve španělském městě Tuy, postihla v červnu 1943. 15. září téhož roku ji zde navštívil biskup Correia da Silva. V obavě, aby vizionářka nezemřela a neodnesla si s sebou do hrobu třetí tajemství, jí tehdy pod poslušností nařídil, aby tajemství sepsala.

Tento příkaz uvedl sestru Lucii do velkého zmatku a bolesti, jak to ona sama vylíčila ve svém dopise Mons. Antoniovi García y García, arcibiskupovi ve Valladolidu a jednomu za svých duchovních otců: „Tento příkaz způsobil, že se cítím zle. Dobrý Bůh mi dal příkaz, abych to nikomu neříkala, a jeho představitel mi nařizuje psát.“ Navíc se několikrát pokoušela tajemství napsat, ale jakási tajemná síla jí v tom bránila, přestože jinak schopná psát byla. Právě pro řešení této situace se dopisem obrátila na valladolidského arcibiskupa. Ten jí poradil, aby napsala biskupovi z Lerie, což sestra Lucie učinila 19. prosince 1943.

Zatímco očekávala biskupovu odpověď, modlila se 3. ledna 1944 odpoledne před svatostánkem. A mraky v její duši byly odehnány, protože se jí zjevila Panna Maria, která jí řekla: „Neboj se, Bůh chtěl zkoušet tvou poslušnost, víru a pokoru; buď v pokoji a napiš, co ti přikazují, nikoli však to, co ti bylo dáno pochopit z jeho významu. Po napsání to dej do obálky, zavři ji a zapečeť a navenek napiš, že může být otevřena až v roce 1960 panem kardinálem patriarchou z Lisabonu nebo panem biskupem z Leirie.“ (1)

Pak následovalo – obdobně jako při zjeveních ve Fatimě – Boží světlo, které Lucie ve svém osobním deníku popisuje slovy: „Cítila jsem ducha zaplaveného tajemstvím světla, kterým je Bůh, a v něm jsem viděla a slyšela: Hrot kopí jako plamen, jež se odděluje, zasahuje osu země a ona se otřásá: hory, města, obce a vesnice se svými obyvateli jsou pohřbeny. Moře, řeky a mraky překračují své hranice, přetékají, zaplavují a vlečou s sebou ve víru domy a lidi v počtu, který se nemůže spočítat; je to očištění světa od hříchu, do něhož se vrhá. Nenávist, ctižádost vyvolávají ničící válku! Pak jsem slyšela ve zrychleném bušení srdce a ve svém duchu ozvěnu laskavého hlasu, který říkal: V čase jedna víra, jeden křest, jedna Církev, svatá, katolická, apoštolská. Ve věčnosti nebe!“ (2)

Hned po tomto zjevení byla Lucie schopna třetí tajemství sepsat.

Nezveřejnění tajemství v roce 1960

V červnu 1944 byla zapečetěná obálka s tajemstvím předána biskupovi z Leirie, který ji později umístil do další obálky. Sám je odmítl číst. Již v roce 1944 navrhoval, aby obálka s tajemstvím byla předána do archívu Kongregace svatého v Římě, ale Řím to odmítl. Situace se ale posléze obrátila a samotné svaté Oficium si nakonec obálku vyžádalo: došla do Říma dne 16. dubna 1957. Zatímco papež Pius XII. text tajemství nečetl, jeho nástupce svatý Jan XXIII. tak učinil v srpnu 1959. Rozhodl však, že v roce 1960 k zveřejnění tajemství nedojde.

Proč? Na tuto otázku odpověděl jednomu novinářovi kardinál Joseph Ratzinger v roce 2000 při níže uvedeném zveřejnění třetího tajemství: „V roce 1960 jsme byli na prahu koncilu, oné velké naděje nalézt nový pozitivní vztah mezi světem a Církví, a také otevřít trochu dveře uzavřené komunismu.“

Podle těchto slov byla tedy důvodem nepublikování tajemství tehdejší snaha Církve otevřít se modernímu světu a komunismu (tzv. Ostpolitik).

Zveřejnění tajemství v roce 2000

Také papež blahoslavený Pavel VI. si brzy po svém zvolení v roce 1963 vyžádal text třetího tajemství. Svatý Jan Pavel II. četl jeho text, když po atentátu na náměstí svatého Petra v Římě dne 13. května 1981 ležel v nemocnici, ale tehdy se ho ještě nerozhodl publikovat. Přistoupil k tomu až v jubilejním roce 2000, když putoval do Fatimy, aby blahořečil Františka a Hyacintu. Na konci mše svaté slavené 13. května vystoupil kardinál Angelo Sodano, tehdejší státní sekretář, seznámil lidi s podstatnou částí tajemství a ohlásil, že bude celé zveřejněno a okomentováno Kongregací pro nauku víry.

Toto zveřejnění se pak uskutečnilo v Římě dne 26. června 2000. Vyšel tak dokument Fatimské poselství, (4) který obsahuje všechny tři části fatimského tajemství, teologický komentář třetího tajemství od kardinála Josepha Ratzingera a nemálo dalších textů. (5)

fr. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky

1 Carmelo de Coimbra: Um caminho sob o olhar de Maria: Biografi a da Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, O. C. D. Marco de Canaveses: Edições Carmelo, 2013, s. 266.
2 Tamtéž, s. 267.
3 Nejvyšší posvátná kongregace svatého Oficia (Suprema sacra Congregatio sancti Officii) byla předchůdkyní dnešní Kongregace pro nauku víry
4 Vedle uvedeného oficiálního českého překladu (Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2000) se text dokumentu nachází také in: Fatima, naše naděje. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2017, s. 29–60.
5 Někteří zpochybňují, zda byl text třetího tajemství zveřejněn celý. Vedle zřejmě nejznámějšího Antonia Socciho: Il quarto segreto di Fatima. Milano: Rizzoli, 2006 (čes. překl. in: Co vlastně řekla Panna Maria ve Fatimě? [B m.: b. n.], 2008, s. 2–99), jsou to především následující autoři:
Christopher A. Ferrara: The Secret Still Hidden. Pound Ridge (New York): Good Counsel Publications, 2000;
Marco Tosatti: Il segreto non svelato. Casale Monferrato: Piemme, 2002 (nové přeprac. vyd.: Fatima e il segreto non svelato: A 100 anni dal futuro della Chiesa. Hong Kong: Chorabooks, 2017);
Saverio Gaeta: Fatima: Tutta la verità: La storia, i segreti, la consacrazione. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, 2017;
José María Zavala:El secreto mejor guardado de Fátima: Una investigación 100 años después. Madrid: Temas de Hoy, 2017.
Převzato z MONITOR 15/2017, str. 7-8

Xandar, public domain, zh.wikipedia.orgSdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 07. 2017 | 3125 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 15/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1091 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (770 hl.)
 
Je to bláznovství (776 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (825 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1042 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (831 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (729 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6064
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace