Zajímavé...

FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE

foto z http://praha.minorite.cz Letos jsme byli svědky putování sochy Panny Marie Fatimské. Toto putování navazuje na starší evropskou a světovou tradici, jejíž počátky spadají do 40. let minulého století.

V září a na počátku října tohoto roku jsme byli svědky toho, jak socha Panny Marie Fatimské za velkého nadšení věřících putovala po naší vlasti. Naši biskupové ji přijali při české národní pouti ve Fatimě dne 13. září. video zde

Nebylo to poprvé, co socha Panny Marie Fatimské takto u nás putovala: poprvé k tomu došlo v roce 2003. A toto putování po Čechách a Moravě navazuje na starší evropskou a světovou tradici, jejíž počátky spadají do 40. let minulého století.

Portugalsko, „výkladní skříň Panny Marie“

Putování sochy Panny Marie Fatimské začalo v zemi jejího zjevení, tj. v Portugalsku. To bylo vhodně nazváno „výkladní skříní Panny Marie“, protože jasně ukazuje na to, jaké by byly osudy ostatních zemí, ale i Církve a světa, kdyby jako ono splnily přání Matky Boží. Jak již bylo řečeno, (1) portugalští biskupové zasvětili svou zemi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 13. května 1931 a opakovali to při celonárodní pouti téhož dne v roce 1938. To způsobilo, že Portugalsko bylo uchráněno před občanskou válkou, jež naopak postihla vedlejší Španělsko, a zvláště před druhou světovou válkou.

Uprostřed této války, dne 13. října 1942, portugalské ženy z vděčnosti za mír ve své vlasti obětovaly Panně Marii vzácnou korunu, kterou z jejich šperků zhotovili královští klenotníci v Lisabonu: je ozdobena třemi tisíci perlami a nesčetnými drahokamy. Když se po skončení války v roce 1946 oslavovalo třísté výročí zasvěcení Portugalska Neposkvrněné Panně králem Janem IV., kardinál Aloisi Masella, papežský legát, dne 13. května ve Fatimě korunoval touto korunou tamější sochu Panny Marie. Slavnostní mše svaté se účastnil takřka miliónový zástup poutníků a na jejím konci pronesl papež Pius XII. své rozhlasové poselství, v němž vyzdvihl Mariinu královskou důstojnost.

Korunování putovní sochy Panny Marie

A přesně o rok poté, dne 13. května 1947, Manuel Mendes, arcibiskup evorský, korunoval ve Fatimě Mariinu putovní sochu. Jednalo se o sochu, kterou měl u sebe Mons. Da Silva, leirijský biskup, a jež byla zhotovena pod vedením sestry Lucie. Byla to také sestra Lucie, která poradila, aby právě tato socha byla vybrána jako putovní socha. Při obřadu korunovace byla koruna přinesena třemi mladými princeznami: Marií Piou, princeznou italskou, Mafaldou, princeznou portugalskou, a Alžbětou, princeznou francouzskou. Nataša Derfeldenová, ruská dívka, pronesla modlitbu zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci, kterou sama sepsala.

Nebyla to samozřejmě událost, která by náhle spadla z nebe, ale k jejímu uskutečnění se spojilo několik snah: byla to snaha kněží z Berlína, kteří v putování sochy Panny Marie Fatimské viděli prostředek k zahojení ran způsobených válkou; byla to touha vyjádřená na mezinárodním setkání Ženské katolické mládeže v Gentu v roce 1946 a byla to především snaha mladého belgického kněze-obláta Neposkvrněné Panny Marie Demoutieze, který se stal hlavním promotorem akce. Inspirací byl tzv. „velký návrat“ (grand retour) sochy Panny Marie Lurdské ve Francii. Ta vyšla v roce 1938 z normandského města Boulogne-sur-Mer, byla požehnána v Lurdech, navštívila víc než 12 tisíc francouzských farností a v roce 1943 se do svého města vrátila.

Socha Panny Marie putuje po světě

Socha Panny Marie Fatimské nejprve putovala po Portugalsku. První zahraniční zemí, kterou navštívila poté, nemohlo nebýt Španělsko. Zde byla vrcholnou událostí pontifikální mše svatá, kterou dne 30. května 1948 slavil před královským palácem v Madridu Leopoldo Eijo y Garay, madridský arcibiskup. Při mši svaté, která se slavila před sochou Panny Marie a jíž byla přítomna španělská vláda v čele se svou hlavou, kázal kardinál Manuel Gonçalves Cerejeira, lisabonský patriarcha.

Pak následovaly další země a světadíly: Francie, země Beneluxu, Afrika, Asie, Oceánie, Amerika… Všude socha Panny Marie Fatimské přitahovala velké zástupy lidí a probouzela velký entuziasmus. Zvláštní zmínku si zaslouží její putování v Itálii v roce 1959 v souvislosti s XVI. národním eucharistickým kongresem v sicilské Katánii. Tento kongres i předchozí putování mariánské sochy vyvrcholily zasvěcením Itálie Neposkvrněnému Srdci dne 13. září. Ještě předtím navštívila Panna Maria Fatimská mimořádně San Giovanni Rotundo, tedy obec svatého otce Pia. Světec byl v té době velmi nemocný, avšak ve chvíli, kdy ze svého okna zdravil odlétající sochu Panny Marie, byl zázračně uzdraven. Nebyl to však jediný případ: putování sochy Panny Marie bylo provázeno mnoha tělesnými i duchovními milostmi. Zvláštním úkazem, který se nesčetněkrát opakoval, byly holubice, které usedaly u nohou sochy bílé Paní.

Protože žádosti o sochu Panny Marie byly četné, přidávaly se postupně k původní putovní soše sochy další, až se dospělo k současnému počtu 13 soch. Mezitím v roce 2000 původní socha – poté co navštívila celkem 64 zemí – putovat přestala a od roku 2003 je vystavena ve fatimské růžencové bazilice. Opouští tuto baziliku jen mimořádně, jako byla její návštěva portugalských kontemplativních klášterů v letech 2014–2015 či její putování po portugalských diecézích v letech 2015–2016 jako příprava na fatimský jubilejní rok.

P. Štěpán Maria Filip OP

Poznámka k textu:
1 Srov. náš článek «Fatima: Portugalsko, „země Panny Marie“». In: RC Monitor, 14 (2017), č. 7, s. 7–8.,
také na http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=portugalsko-%E2%80%9Ezeme-panny-marie%E2%80%9C&cisloclanku=2016120015


Převzato z MONITOR č. 22 (,26. 11. 2017, str. 6-7

jeck paler faved this, CC BY-NC-SA 2.0, www.flickr.com

Sdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 11. 2017 | 3074 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MONITOR 22/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1091 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (771 hl.)
 
Je to bláznovství (776 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (825 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1043 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (831 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (729 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6066
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace