Zajímavé...

FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE

děti z Fatimy, volné dílo, wikipedia Pronásledování fatimských vizionářů přispělo k ještě většímu zájmu o zjevení Panny Marie. Při pátém zjevení 13. září 1917 bylo tak na Cova da Iria přítomno 25 až 30 tisíc lidí.

Dav poutníků vidí znamení

Byl-li ve Fatimě v září tak velký dav lidí, je pochopitelné, že když děti 13. září dopoledne vyrazily ze svých domovů, musely se jen těžko prodírat vpřed. Sestra Lucie to líčí těmito slovy: „Cesty byly plné lidí. Všichni nás chtěli vidět a chtěli s námi mluvit. Nebylo tam lidských ohledů. Mnoho lidí, i vznešené dámy a páni, se tlačilo zástupem kolem nás, padali před námi na kolena a prosili nás, abychom předložili Panně Marii jejich záležitosti.“ (1)

Když se pasáčci konečně dostali na místo zjevení, požádala Lucie, aby se lidé pomodlili růženec. Ihned všichni poklekli a modlili se, a tak do nebe stoupala mohutná modlitba, nezřídka doprovázená slzami. Přesně v poledne všem viditelná znamení, známá již z předchozích zjevení, oznamovala příchod Matky Boží.

Tentokrát byla však více zřetelná: Slunce pohaslo ve svém svitu a vše se zbarvilo dozlatova. Světelná koule sestupovala z nebe dolů a zanechávala za sebou světelnou čáru. Na přítomné se snášel jakýsi druh deště z bílých květů, které však zmizely dříve, než se dotkly lidí či věcí. Lucie zvolala: „Je zde! Vidím ji!“, na což zástup propukl v jásot.

Příslib trojího vidění

Opět započal rozhovor mezi nebeskou Paní a Lucií. Maria řekla: <>„Modlete se dále růženec, abyste vyprosili konec války. V říjnu přijde i Kristus Pán, Sedmibolestná Panna Maria a Panna Maria Karmelská, svatý Josef s Ježíškem, aby požehnali světu.“ Nejsvětější Panna zde tedy předpovídá trojí vidění, které se pak v říjnu skutečně naplní. Může nás zarazit, že zde o sobě mluví neosobně. Nesmíme však zapomínat, že dosud neodhalila své jméno. I k tomu dojde v říjnu.

Provaz

Pak Maria dodala: „Bůh je s vašimi oběťmi spokojen, ale nechce, abyste spali s provazem ovázaným kolem těla. Noste jej jenom ve dne.“ Tato Mariina rada souvisí s jedním druhem pokání, které děti před nějakou dobou začaly praktikovat. Lucie našla na cestě kus silného provazu. V žertu si jej kolem sebe uvázala, ale pak cítila, že jí působí bolest. Navrhla proto svým druhům, že by si jej mohli uvázat kolem pasu všichni a nabídnout tuto oběť Bohu. Oni to nadšeně přijali, takže provaz byl rozdělen na tři části. Uvázali si ho však tak těsně, že je to velmi bolelo a mnohdy nemohly spát. Tím bylo ohroženo jejich zdraví. Normálně by tuto situaci korigoval zpovědník či duchovní vůdce, ale děti byly příliš malé, a tak jeho úlohu vzala na sebe mateřsky Maria. Je jasné, že děti její rady ihned uposlechly.

Konec zjevení

Nebeský rozhovor pokračoval Luciinou žádostí: „Lidé chtěli, abych vás poprosila o mnoho věcí: o uzdravení některých nemocných a jednoho hluchoněmého.“ – „Ano, některé uzdravím, některé ne. V říjnu udělám zázrak, aby všichni uvěřili.

Podle některých zpráv (ne však podle pamětí sestry Lucie) Lucie ještě nabídla Paní dva dopisy a flakónek s parfémem, o jejichž předání ji poprosil jistý člověk: „Dali mi toto, pokud to chcete, Paní.“ „Tohle se tam do nebe nehodí.“ Poté, co Maria řekla tato slova, začala jako obvykle stoupat vzhůru. Lucie zvolala: „Jestli ji chcete vidět, dívejte se tamtím směrem.“ Všichni tak mohli vidět, jak světelná koule, jež předtím sestoupila dolů, vystupovala nyní nahoru.

František, který opět jen viděl, ale neslyšel, byl nadšený, když se od děvčat dozvěděl, že v říjnu uvidí Pána: „To je nádherné! Zatím jsem ho viděl jen dvakrát (2) a já ho mám tak rád!“ Netrpělivě tak očekával 13. říjen a občas se ptal: „Chybí ještě mnoho dnů do třináctého? Nemohu se už dočkat, abych uviděl znovu našeho Pána.

Kanovník Formigão

Jedním z mnoha poutníků, kteří byli 13. září na Cova da Iria přítomni, byl také svatý kněz (3) Dr. Manuel Nunes Formigão, pozdější kanovník. Pozoroval vizionáře a byl tak zasažen jejich upřímností, že se k nim 27. září vrátil, aby se jich dotazoval na zjevení. Poté to ještě mnohokrát zopakoval. Stal se tak prvním historikem Fatimy. Pro svou celoživotní angažovanost pro Fatimu si vysloužil čestný titul „čtvrtého posla a apoštola Fatimy“ (po vizionářích).

Lucie ho měla ráda, protože své dotazování doprovázel moudrými duchovními radami. Jednoho dne jí řekl: „Dítě, musíš mít Spasitele velmi ráda za to, že ti prokazuje tolik milostí a dobrodiní.“ Tato věta se jí hluboce vryla do duše, takže si navykla říkat Pánu: „Můj Bože! Miluji tě a děkuji ti za milosti, které jsi mi prokázal.“ Naučila tuto střelnou modlitbu také Františka i Hyacintu, kteří se ji pak modlili s velkou vroucností.

Dopad na rodiny vizionářů

Stále rostoucí příliv poutníků do Fatimy se nemile dotýkal života obou rodin vizionářů. Protože děti byly neustále volány k různým lidem, kteří s nimi chtěli hovořit, rodiče Františka a Hyacinty již na konci srpna začali místo nich posílat se stádem jejich staršího bratra Joãa, a Luciina matka se v polovině září dokonce rozhodla stádo ovcí prodat. Vedle předchozí ztráty ovoce a zeleniny z Cova da Iria to byl další vážný zásah do rodinného rozpočtu, což bylo Lucii v kritických okamžicích vyčítáno.

Lucie to však obětovala Bohu a na omluvu své matky poznamenala: „Maminka snášela všechno s hrdinskou trpělivostí; když mě kárala a trestala, tak jen proto, že mě považovala za lhářku. Někdy řekla v úplné odevzdanosti do utrpení, které jí Pán sesílal: ‚Má to být snad trest, který mi Bůh posílá za mé hříchy? Je-li tomu tak, buď Bůh pochválen.‘ “ (4)

P. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky:

1 «Vzpomínka čtvrtá», II, 7. In: Sestra Lucie hovoří o Fatimě: Vzpomínky sestry Lucie. 2. vyd. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2007, s. 173.
2 František zde naráží na vidění Pána ve světle, které vycházelo z dlaní Panny Marie, při zjevení v červnu a červenci.
3 V roce 2000 byl zahájen proces jeho blahořečení.
4 «Vzpomínka druhá», II, 13. In: Sestra Lucie hovoří o Fatimě, s. 93–94.

Převzato z časopisu MONITOR-č. 17 (pdf) (17. 9. 2017), str. 6-7

Andreas Praefcke, CC BY 3.0, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 09. 2017 | 3034 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 17/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1091 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (771 hl.)
 
Je to bláznovství (776 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (825 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1043 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (831 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (729 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6066
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace