Zajímavé...

FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE

Photo Courtesy of denniscallahanphotos. smugmug.com,  CC BY-SA 2.0,www.flickr.com  Panna Maria při svém prvním zjevení dětem Lucii, Františkovi a Hyacintě ve Fatimě dne 13. května 1917 slíbila, že se bude zjevovat i v následujících měsících vždy třináctého dne.
Její druhé zjevení ve Fatimě se proto uskutečnilo 13. června 1917.
Svátek svatého Antonína

Toho roku připadal 13. červen na středu, ale přesto lidé příliš nepracovali, protože to byl den svatého Antonína Paduánského, velkého portugalského světce (1) a patrona Portugalska i fatimské farnosti. Ta oslavovala svého ochránce nejenom zpívanou mší svatou, ale i mnohými doprovodnými radovánkami, které milovaly především děti. Rodiče Lucie i Františka a Hyacinty proto doufali, že vše se vyřeší tím, že děti dají přednost jít na oslavy svatého Antonína a nepůjdou na Cova da Iria. V tom se však velmi mýlili, protože pasáčci byli pevně rozhodnuti tam jít.

Luciina matka, která i s jejími sestrami setrvávala ve zraňujícím postoji pohrdání, chtěla původně svou dceru potají sledovat, ale nakonec přišly jiné osoby, které Lucii doprovázely, takže od svého původního záměru upustila.

V domově Františka a Hyacinty vládla dýchatelnější atmosféra, ale ani jejich rodiče je nakonec na Cova da Iria nedoprovázeli. Měli obavy, že se nic nestane a oni budou muset čelit zahanbení. Šli proto na trh do vesnice Pedreiry koupit voly a vrátili se domů až večer. Hyacinta předtím na svou matku naléhala: „Maminko, nechoď na trh, pojď na Cova da Iria, přijde tam Panna Maria.“ Matka jí však přesvědčovala: „Ty chceš jít za svatým Antonínem, nechceš jít na Cova da Iria.“ Hyacinta odpověděla: „Svatý Antonín není hezký.“ „Proč?“ „Protože Panna Maria je mnohem krásnější! Půjdu na Cova da Iria s Lucií a Františkem, a když Panna Maria řekne, abychom šli za svatým Antonínem, tak tam půjdeme!“

Zjevení nebeské Paní

13. června vyhnaly děti časně zrána svá stáda na pastvu. Po hodině a půl se i s ovcemi vrátily domů, oblékly se do svátečních šatů a okolo jedenácté hodiny se vypravily na setkání s Pannou Marií. Na místě samotném bylo vedle nich přítomno kolem 50 až 70 lidí. Poté, co se všichni pomodlili růženec, zahlédli známý záblesk světla – „blesk“ –, který ohlašoval příchod Panny Marie. Pasáčci se přesunuli k malému dubu, nad kterým se za chvíli objevila Panna Maria.

Opět začal nebeský rozhovor mezi nejsvětější Pannou a Lucií. „Co si ode mne přejete?“ zeptala se Lucie. „Přeji si, abyste sem přišli příští měsíc třináctého, abyste se modlili každý den růženec a naučili se číst.(2) Potom vám řeknu, co chci.“

Lucie pak poprosila o uzdravení jednoho nemocného. „Pokud se obrátí, do roka se uzdraví,“ zněla odpověď. (3)

„Malé fatimské tajemství“

FILOSOFIA NATURAL, Public domain, www.flickr.com


Obsah další části rozhovoru, který se týkal budoucích osudů dětí, bývá někdy nazýván „malým fatimským tajemstvím“, a to vzhledem k „velkému fatimskému tajemství“, sdělenému při následujícím zjevení. I když Panna Maria nepřikázala o něm mlčet, děti to pochopily z vnuknutí Božího. Bylo tak odhaleno sestrou Lucií až v její čtvrté vzpomínce z roku 1941.

Lucie žádala: „Chtěla bych vás poprosit, abyste nás vzala do nebe.“ „Ano, Hyacintu a Františka si tam vezmu brzo, ale ty zůstaneš ještě nějaký čas zde na zemi. (4) Ježíš chce, aby mě lidé poznali a milovali, a ty mu máš při tom pomoci. Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ „Zůstanu zde sama?“ zeptala se Lucie s bolestí. Tato její bolest byla pochopitelná: Zažívala doma velké ústrky a jedinou lidskou útěchu nacházela u Františka a Hyacinty. Nyní se dozvěděla, že o ně brzy přijde. Maria ji však utěšovala: „Ne dítě! Bolí tě to hodně? Neztrácej odvahu. Nikdy tě neopustím, mé Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ (5)

Poté následovalo – stejně jako při předchozím zjevení – Boží světlo vycházející z Mariiných rukou. Lucie je líčí těmito slovy: „Při těchto posledních slovech otevřela ruce a zalila nás znovu odrazem oné nesmírné záře, v níž jsme se viděli jako ponořeni v Bohu. Hyacinta a František stáli v oné části záře, která se zvedala k nebi, a já v té, která se rozlévala po zemi. Před pravou dlaní Panny Marie bylo srdce ovinuté trním, které se je zdálo probodávat. Pochopili jsme, že je to Neposkvrněné Srdce Mariino, zraňované lidskými hříchy, a že si přeje odčinění těchto vin.“ (6)

Boží světlo tedy symbolicky zobrazovalo budoucnost dětí, o které Maria před chvílí hovořila. Matka Boží také ukazuje své Neposkvrněné Srdce, o němž předtím mluvila. Ono je opravdu „srdcem“ a „duší“ fatimského poselství. Lucii připadne poslání být apoštolkou úcty k němu.

Výslech na faře

Poté, co se Maria vznesla do nebe, se pasáčci vraceli domů, kam dorazili kolem čtvrté hodiny odpoledne. Pronásledoval je houf lidí, kteří je bombardovali různými otázkami. Děti však odpovídaly jen velmi krátce.

Následujícího dne byly fatimským farářem Manuelem Marquesem Ferreirou předvolány na faru. Luciina matka byla spokojená, protože doufala, že farář její dceru přísně potrestá a vytluče jí z hlavy její lži. Není proto divu, že Lucie šla na faru s velkou bázní. Nakonec však výslech jí, Františka a Hyacinty, i když byl dlouhý a vyčerpávající, probíhal v přátelském duchu.

fr. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky k textu:

1 I když je tento světec obecně nazýván „Paduánský“ podle italské Padovy, místa svého posledního působení a smrti, v Portugalsku je spíše označován jako „Lisabonský“, podle svého rodiště. Nechybí hlas, že si Matka Boží vybrala ke svým zjevením třináctý den v měsíci právě kvůli svátku tohoto světce.
2 Toto vyjádření má v portugalštině význam „jít do školy“. Týkalo se to samozřejmě jen Lucie, protože František a Hyacinta brzy zemřeli.
3 Srov. «Vzpomínka čtvrtá», II, 4. In: Sestra Lucie hovoří o Fatimě. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 1994, s. 165.
4 Lucie umře 13. 2. 2005 ve věku 97 let.
5 Srov. «Vzpomínka čtvrtá», II, 4. Tamtéž.
6 Tamtéž, s. 166.


Převzato z MONITOR č. 12/2017 (18. 6. 2017), str. 6-7

Růženec - mocná zbraňSdílet

Související články:
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 06. 2017 | 2945 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 12/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1006 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (733 hl.)
 
Je to bláznovství (739 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (785 hl.)
 
Dost se o to zajímám (998 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (790 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (698 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5749
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace