Zajímavé...

Dotek lásky při prvním svatém přijímání

foto z: jenikov.net Sestra Lucie, vizionářka z Fatimy, přistoupila k prvnímu svatému přijímání o rok dříve než většina dětí v její době, už jako šestiletá. Ve svých vzpomínkách píše, že radostí nemohla celou noc spát. "Čím více se blížil okamžik, kdy měl velký Bůh sestoupit z nebe, aby se sjednotil s mou ubohou duší, tím rychleji mi bilo srdce. (...) Pak jsem mu svěřila mé prosby: Pane, udělej mě svatou, uchovej mé srdce čisté jen pro tebe samého."(Manuel Fernando Silva: Pasáčci z Fatimy, s. 81)

První svaté přijímání by mělo být jedním z nejkrásnějších dnů v životě. Ne ozdobami, šaty, v dnešní době bohužel už i make-upem a manikúrou, ale pochopením podstaty, zatáhnutím na hlubinu. Malá duše může proto přijímat Ježíšovo Tělo, protože je schopná rozumem pochopit, že ve svatém přijímání přichází k nehodnému člověku skutečný Bůh. Pomozme dětem prožít toto velké Tajemství jako dotek Boží lásky, jako významný okamžik v životě, jako den s velkým "D".

Nezaměřujme se příliš na vnější záležitosti. Tak, jak to často bývá i při křtu či svátosti manželství, potřebné je zajistit nespočet věcí - od oblečení přes pohoštění, dort ... Všechno toto však ztrácí svůj význam, pokud se nezaměřujeme na podstatu události. Ta se nejvíce zaleskne, pokud kolem ní není příliš mnoho "světského" pozlátka ...

Vzbuzujme u dětí touhu. Mluvme o Eucharistii jako o velkém, nedocenitelná daru. Snažme se, aby dítě co nejvíce pochopilo a přijalo toto Tajemství, aby vidělo Boží velikost a svou nehodnost.

Učme děti i doma, nenechávejme to jen na hodiny náboženství ve škole. Můžeme si s prvopřijímajícím přečíst části Písma svatého o ustanovení Eucharistie, o Poslední večeři nebo Ježíšovu řeč o eucharistickém chlebu v 6. kapitole Janova evangelia.

Upoutejme příkladem. Jako u všech věcí týkajících se výchovy, největší váhu má to, co dítě vidí na nás. Usilujme tedy o autentický eucharistický život:

* Přijímejme Eucharistii často s velkou vděčností a pokorou.

* Adorujme Eucharistii - Boží Duch nás uvede do tohoto Tajemství.

* Přečtěme si v Katechismu části, kde se píše o Eucharistii, rovněž náš vztah může prohloubit encyklika Jana Pavla II. Ecclesia de Eucharistia (Církev žije z Eucharistie).

Svatá Terezka z Lisieux řekla o Eucharistii: "Kdyby lidé znali význam Eucharistie, pořádková služba by musela řídit zástupy u vchodů do kostela."

Sama vzpomíná na den prvního svatého přijímání takto:

"Nejkrásnější ze všech dní nakonec přišel! ... Byl to polibek lásky. Cítila jsem se milovaná a říkala jsem: Miluji tě, dávám se ti navždy. Nebylo zde otázek, nebylo bojů, nebylo obětí; už dávno se Ježíš a ubohá Terezka dívali na sebe a rozuměli si ... Tento den však už nebyl pohledem, ale splynutím, už nebyli dva. Terezie zmizela jako kapka vody, která se ztrácí v oceánu ... V ten den naplňovala mé srdce jediná radost: spojovala jsem se s tou, která se neodvolatelně dávala Tomu, co se dával s takovou láskou mně! ... " (Sv. Terezie z Lisieux: Příběh mé duše, s 128-129)

Krásným, názorným a vtipným vysvětlením podstaty Eucharistie je mluvení bratra Františka na známém DVD pro děti Brat František.

Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 15. 5. 2018 naleznete zde.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (20.06.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 06. 2018 | 875 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410510
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace