Zajímavé...

„Obraťte se a věřte evangeliu“

Virgen de Fátima, Eduardo Segura, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.com Před sto lety, od května do října 1917, se každého 13. dne v měsíci v portugalské vísce Fatima šestkrát zjevila Matka Boží trojici malých dětí: Lucii dos Santos (10 let) a sourozencům Martovým – Františkovi (9 let) a Hyacintě (7 let).

Byla to mimořádně dramatická doba v dějinách lidstva. Probíhala tehdy 1. světová válka, která vedla ke zkáze Evropy. Papež Benedikt XV. si byl vědom závažnosti situace, a proto 5. května 1917 začal novénu ke Královně míru. V předposlední den novény, 13. května, se Matka Boží zjevila ve Fatimě trojici malých dětí a předávala jim poselství určené všem křesťanům a všemu lidstvu.

Důrazná výzva k obrácení

Matka Boží nám ve Fatimě připomněla, že odmítnutí Krista a křesťanského systému hodnot je největší tragédií člověka a celých národů, je to větší hrozba než atomová válka a nejhorší katastrofa. Sestra Lucie zdůraznila, že prostřednictvím fatimských zjevení Bůh chtěl světu připomenout nutnost vyhýbat se hříchu a povinnost přinést Bohu zadostiučinění za hříchy prostřednictvím modlitby a pokání.

Obraťte se a věřte evangeliu – toto Ježíšovo přání bylo dramatickým způsobem lidstvu připomenuto ve fatimských poselstvích. „Poselství z Fatimy je ve své podstatě výzvou k obrácení a k pokání, jakož i k evangeliu. Toto volání zaznělo na počátku 20. století a odtud bylo namířeno obzvláště do tohoto století,“ pronesl ve Fatimě 13. května 1982 svatý Jan Pavel II.

Řídíc se mateřskou láskou a péčí o každého člověka, Panna Maria připomněla, že největší hrozbou pro člověka je hřích, setrvávání v hříchu a zřeknutí se Boha. Takový postoj nakonec vede k věčné záhubě. Fatimské poselství je určené všem lidem a je obzvláště aktuální dnes. Panna Maria mluví o nutnosti modlitby, nabízí růženec a varuje před hrozbou morální degradace, poněvadž úpadek morálky s sebou nese války a vede k sebezničení.

Zjevení ve Fatimě jsou zvláštním zásahem Boha, který dává celému lidstvu skutečný léčebný prostředek na hřích i války. Bůh nemůže vzít člověku svobodu, ale skrze mimořádná znamení prosí o odmítnutí hříchu a o život podle zásad evangelia. Všechno však záleží na svobodné vůli člověka, na tom, zda si vybere dobro či zlo. Proto je fatimské poselství výstrahou před hroznými následky odmítnutí Boha a jeho práv.

Matka Boží během svých zjevení vyzvala k víře v Boha v Nejsvětější Trojici Jediného, který je láska a touží všechny spasit. Připomínala existenci nebe, očistce a pekla, skutečnou přítomnost Krista v Eucharistii, nutnost modlitby a půstu, vybízela k životu ve shodě s učením katolické církve.

Odkud pochází název „Fatima“?

V 8. století ovládli Iberský poloostrov muslimové. Teprve v roce 1139 se Portugalci osvobodili od jejich nadvlády. Když muslimští Maurové opouštěli Portugalsko, vzal křesťanský rytíř Don Goncalo do zajetí Fatimu, krásnou dceru muslimského knížete, která dostala jméno na počest první dcery Mohamedovy. Don Goncalo se do ní zamiloval a ona jeho lásku opětovala. Nechala se pokřtít a přijali svátost manželství. Žel, rok po svatbě Fatima zemřela. Don Goncalo tehdy vstoupil do cisterciáckého kláštera a místo, kde byla jeho žena pochována, nazval k jejímu uctění „Fatima“.

Sluha Boží arcibiskup Fulton J. Sheen potvrdil, že k tomu, abychom mohli plně porozumět obsahu fatimského poselství, je třeba si uvědomit, že Matka Boží se objevila v obci s muslimským názvem. Takto nám Panna Maria touží objasnit, že pro návrat míru je nutné také obrácení muslimů. Proto je naší povinností se modlit za jejich obrácení a tam, kde to je možné, se s nimi dělit o evangelium, o radostnou zvěst o spáse, kterou nám dává Ježíš Kristus.

Hodina dějepisu

Z pohledu na 100 let od fatimských zjevení víme, že v uplynulém 20. století přišla veliká krize víry. To právě tehdy se k moci dostali ateisté, a to jak komunisté, tak fašisté, což v krátkém čase dovedlo k nejstrašnějším genocidám v historii lidstva. Pro nenávist k nim zahynulo ve 20. století více křesťanů než v prvních 19 stoletích po narození Krista! Je třeba připomenout neobyčejně krvavé pronásledování katolické církve v Mexiku (1926–1930) ateisticko-zednářskou vládou planoucí nenávistí vůči věřícím. Tisíce kněží a věřících byly zavražděny jenom proto, že se odmítli vzdát víry v Krista. Podobná situace byla ve Španělsku (1936–1939), kdy ateistická vláda komunistů a socialistů, vedená nenávistí ke křesťanům, nechala pozabíjet 13 biskupů, 4184 kněží, 2648 řeholnic a řeholníků a desítky tisíc věřících. (1)

Katolickou církev považovaly totalitární systémy za největšího nepřítele, kterého je třeba zničit. Konečným cílem komunistů stejně tak jako hitlerovců bylo úplné zničení křesťanství. Proto tak bezohledně a bestiálním způsobem mučili a vraždili duchovenstvo a další věřící lidi stejně v lágrech sovětských, jako i v hitlerovských koncentračních táborech.

Dějiny nás učí, že kdykoliv byl odmítán Kristus i celý systém hodnot, který On odkázal, vždycky to vedlo ke vzniku zločinných totalitních systémů a genocidy, k úpadku kultury, ke ztrátě svobody a k morální degeneraci společenství – a tedy ke stvoření opravdového pekla na zemi. Tak vlastně Matka Boží ve Fatimě připomněla, že největším ohrožením pro lidstvo je odmítnutí Boha a jeho práv, právě skrze tu nejvíce rozšířenou mentalitu takového života, jako by Bůh neexistoval; jakož i ateismus v podobě komunistické, fašistické, satanistické nebo propagované ideologii genderu.

Projevem současné krize víry v Evropě je morální úpadek, projevující se nedostatkem úcty k životu, zabíjením nenarozených dětí ve velkém, uplatňováním eutanazie, sexuální nevázaností, používáním antikoncepce, růstem rozvodů i drogové závislosti apod. Odmítnutí křesťanského systému hodnot vede vždy k zločinnému totalitarismu moci a následně k sebezničení. Proto jsou tak velice nebezpeční ti politici a ty politické strany, které propagují potraty, eutanazii, pornografii, morální permisivismus nebo ideologii genderu.

Svatý Jan Pavel II. píše: „Když v mnoha zemích padly ideologie, které spojovaly politiku s totalitním pojetím světa – především marxismus – vynořuje se dnes neméně závažné nebezpečí popírání základních lidských práv člověka, když si státní správa přivlastňuje i náboženskou otázku, sídlící v srdci každé lidské bytosti. Je to nebezpečí spojení demokracií s etickým relativismem, jež odebírá občanskému soužití každý spolehlivý morální opěrný bod a ještě radikálněji je zbavuje uznávání pravdy. »Neexistuje-li žádná konečná pravda, která řídí politické jednání a dává mu orientaci, lze ideje a přesvědčení snadno zneužít pro mocenské účely. Jak dokazuje historie, demokracie bez hodnot se snadno mění v otevřenou nebo skrytou totalitu.« (2)“ (Veritatis splendor, 101).

Z Miłujcie się! 2/2017

Převzato z časopisu Světlo 40/2017, str. 6-7 (8. 10. 2017)

FATINA, foto: Daniel VILLAFRUELA, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


Ramon FVelasquez, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia

Sdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 10. 2017 | 3884 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo č. 40/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1091 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (771 hl.)
 
Je to bláznovství (776 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (825 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1043 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (831 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (729 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6066
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace