Zajímavé...

Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 14, 1. 7 - 14) nabízí Ježíšova slova, kterými vyzývá "nehrát si" na pokorného, ale mít správnou úctu k sobě a vážit si druhého.

Rozhovoru během stolování předchází Ježíšův zázrak uzdravení člověka, který trpěl vodnatelností, ten je v nedělním úryvku vynechán. Uzdravení proběhlo v sobotu, takže to vyvolalo polemiku o zachovávání posvátného dne, kterým je pro židy sobota. Pomoc bližnímu v nouzi nezná odklad. Dosvědčuje to i mlčenlivý souhlas přísedících.

Překonat zavedenou etiketu  

Nedělní úryvek má dvě části. V první se Ježíš zaměřil na chování hostů (Lk 14, 7 - 11) a ve druhé části na postoj hostitele (Lk 14, 12 - 14). Struktura je velmi jednoduchá. Kristus nejprve upozorňuje na chování, kterému se mají jeho následovníci vyhýbat. Potom podává pokyny, které si mají osvojit.

Jako již mnohokrát na jiných místech, i tentokrát Pán Ježíš vybral příklad z běžného života, jakým byl příchod hostů na hostinu. Zasedací pořádek a jistá etiketa na svatbách a hostinách byla důležitá v minulosti a je důležitá i dnes. Ti, kteří už někdy organizovali svatbu, mi dají za pravdu, že zvažování "koho s kým usadit" a "kdo vedle koho raději ať nesedí" zabere někdy celé týdny.

Teologie posledního místa

Je zajímavé sledovat, že Pán Ježíš v biblickém úryvku je sice pozvaným hostem, ale nevystupuje jako jeden z hostů, ale jako hostitel. Je to jasný vzkaz, že v textu nejde o židle a místa v doslovném významu. Vzkříšený Kristus přes slova evangelisty se obrací na společenství křesťanů a jeho slova jsou usměrněním pro jejich celoživotní přístup. Ježíš nenamítá proti tomu, že někdo sedí "výše" a někdo "níže". Ve společnosti jakož i v Církvi vždy musí být ti, kterým byla svěřena úloha jisté správy. Ze strany představených je potřebná pokora a zodpovědnost. Ze strany podřízených vděčnost a poslušnost. Největší užitek se dosáhne tehdy, když obě strany naplňují tento přístup současně. Ježíšova slova jsou varováním před chorobnou touhou po funkcích a pozicích, která pramení ze závisti, touhy ovládat jiné nebo nedostatku schopnosti naslouchat druhým.

Ježíšův učedník si je vědom talentů, které dostal, ale i slabostí, které má. Ví, že i jiní dostali schopnosti, často větší nebo menší, než má on sám. Přesto si váží hodnotu a nadání vlastní osoby a zároveň prožívá úctu k darům těch druhých. Nejde o hru na pokorného, ale o upřímné a čisté smýšlení. Nedělní evangelijní úryvek je doslova o "teologii posledního místa." Je totiž třeba říci, že poslední místo neznamená automaticky bezvýznamné místo. Člověk si nevybírá poslední místo v naději, že postoupí výše, ale přijímá ho, protože chce být podle vlastních sil a možností užitečný na kterémkoliv místě.

  Dar vnímavosti

Evangelijní úryvek je povzbuzením pro ty, kteří někdy mohou prožívat frustraci z nedocenění či pocity neuznání jejich práce, často skryté a nenápadné. Snad ještě více je povzbuzením pro představené k větší pozornosti k práci těch, kteří jsou jim svěřeni, která nebude předepsána a strojená vůči těm, kteří jsou jim svěřeni, k větší vnímavosti na schopnosti, díky kterým mohou jejich podřízení na správném místě přinést velké požehnání. Nakonec je povbuzením pro různé komunity, aby byly citlivé k práci svých členů a uměly ji ocenit.

Na příkladu hostitele, který si vybírá a zve hosty podle toho, jestli má z nich užitek, zaznívá varování před zištností a vypočítavostí, když naše chování není motivováno skutečnou láskou k druhým. Vztahy uvnitř Společenství křesťanů nemohou řídit principy obchodních partnerů. V židovském náboženství byli "chromí, slepí, mrzáci" vyloučeni z liturgie v jeruzalémském chrámu. V křesťanství se nikdo nemá cítit nechtěný nebo vyloučený. Jsme vyzváni k větší dokonalosti, která je založena na Ježíšově poselství.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 30. 8. 2019 naleznete zdeCC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 08. 2019 | 113 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410481
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace