Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Child Jesus of Prague, René Fluger; CC BY-SA 3.0, cs.m.wikipedia.org Blahořečíme Ti Bože za milost, že můžeme milovat Tvého Syna v podobě dítěte a že v Něm můžeme spatřovat Tvé svaté Božství. Dovol nám klanět se Mu spolu s pastýři, mudrci, ale především se svatým Josefem a Pannou Marií...,

Ukaz("text"); ?>