Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.2srdcelasky.cz, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

www.2srdcelasky.cz Má Lásko, nikomu a ničemu nedovol odvést tě od tvé Lásky a oddanosti Dvěma Srdcím Lásky a Nejsvětější Trojici, nebo tě v ní zviklat, nebo ji jakýmkoli způsobem umenšit. Dvě Srdce Lásky jsou jedinou cestou k Nejsvětější Trojici.

Ukaz("text"); ?>