Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

člověk s nadějí, Public Domain CCO, pixabay.com Všichni evangelisté označují den Kristova zmrtvýchvstání jako první den po sobotě.Když čteme toto označení, nevidíme v tom nic neobvyklého, když Ježíšova smrt nastala nesporně v$předvečer soboty, která byla spojena se svátkem Paschy. Po sobotě časně ráno našly již ženy prázdný hrob. Večer tohoto prvního dne po sobotě ukázal se Ježíš svým učedníkům v zavřeném Večeřadle.

Ukaz("text"); ?>