Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Momentmal, CC0 Public Domain, pixabay.com Nezačíná nyní ještě adventní čas, ve kterém otec Jaroslav Jirásek pronesl tuto část cyklu promluv o posledních věcech, kterou nyní předkládám. Její aktuálnosti to však nic neubírá. Stále platí, že tak jako jednou skončí náš pozemský život, skončí i tento svět, předstoupí před Boha a nastane poslední soud. Máme tedy být stále připraveni na setkání s Pánem.

Ukaz("text"); ?>