Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

která se modlí v době konání Trnavské novény probíhající vždy v listopadu.
... Milostivá panenská Matko Maria, s nejhlubší pokorou tě uctíváme a velebíme v tomto zázračném obraze, na kterém se ve smutných časech vnitřních i vnějších nepokojů a morové rány v této zemi objevily slzy a krvavý pot. ...

Ukaz("text"); ?>