Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Začátek: znamení kříže a zvolání: Přijď Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, své milované Nevěsty. (3x)
Po rozjímání textů příslušného dne (převzato z Modré knihy), se pomodlit růženec nebo alespoň jeden desátek: ...který Tě Panno, na nebe vzal. (Novénu je možno obětovat na určitý úmysl či za člověka s dílčími prosbami na každý den.)

Ukaz("text"); ?>