Dokáže ďábel předpoznat mou budoucnost a tak ji ovlivnit?

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://modlitba.sk, Vydáno dne: 14. 07. 2017

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Bůh mu může poodhalit budoucnost
Ďábel, podobně jako člověk, přirozeně neví, co se odehraje v budoucnosti. To ví jen Bůh. Ostatní stvoření - andělé a lidé ji mohou znát pouze pokud jim to Bůh zjeví. Je možné, že Bůh odhalí některé plány do budoucna i ďáblu, jako například v Ráji, když řekl, že bude trvalé nepřátelství mezi ďáblem a ženou, mezi jeho potomstvem a jejím, že ono mu rozdrtí hlavu a ďábel mu zraní patu.

Avšak toto proroctví, podobně jako ostatní, bylo zahalené, a tak ďábel nevěděl přesně jak se to stane. Kdyby byl věděl, že Ježíšova smrt na kříži bude pro něj porážkou, nikdy by nebyl podněcoval lidi, aby ho zabili. Sv. Pavel v listu Korinťanům píše:

"Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa, ani moudrost těch, kteří tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy nekřižovali." (1 Kor 2, 6-8).

Dokáže s velkou přesností předvídat

Další způsob, kterým ďábel může poznat budoucnost, je předvídání. Je to podobně jako s předpovědí počasí. Čím lepší odborník, čím více má znalostí a zkušeností, čím více porovnává vývoj počasí s tím, jak se vyvíjelo v minulosti, tím přesněji ho může předpovídat i do budoucna. Ďábel na základě mnohatisíciletých zkušeností, na základě pozorování lidí, jejich chování, povah a mentality, může s vysokou pravděpodobností předvídat jednání člověka a podle toho se také připravit a reagovat. Jelikož je mnohem inteligentnější než my, dokáže to s obdivuhodnou přesností, která dělá zdání poznání budoucnosti.

Vezměme si takovou situaci: Venku je mlha. Někdo se chystá na cestu autem. Na cestě je spadlý strom. Ďábel ví, že ten člověk spěchá a v určitý čas má být na místě, kam se chystá. Ví, že viditelnost je 30 metrů a že na cestě leží spadlý strom. A tak si dovede dobře spočítat, co se stane s autem i s řidičem, pokud v té rychlosti začne brzdit 30 metrů před stromem, přičemž auto má motor vzadu, nemá airbag a má opotřebované pneumatiky. Pokud má člověka, který je otevřený na jeho vnuknutí, může mu předem vložit podrobnou představu toho, co se stane. Jednou jsem mluvil s dámou ve středních letech, která říkala, že už mnohokrát viděla dopředu, co se stane, hlavně nehody a neštěstí, a potom to dávali večer ve zprávách. Prý to mohou potvrdit i její příbuzní, kterým to říkala.

Sugerování plánů

Ďábel však používá ještě jednu taktiku: Ačkoliv nezná budoucnost, představí svůj plán, svou vizi jako něco jistého a snaží se udělat vše pro to, aby se to splnilo. Pokud je některý člověk v jeho moci, může se mu to ve velké míře i podařit. Je to jako se psem na vodítku. Pokud máme vodítko v ruce, pes může běhat dopředu, dozadu i dokola, ale jen do jisté míry. V konečném důsledku jde tím směrem, kterým ho táhneme. Čím více ďábel "svázal" člověka, tím přesněji se mu může dařit uskutečnit s ním své záměry.

Na těchto principech fungují i ​​mnozí věštci, jasnovidci, a falešní proroci. Tím, že člověk jde za věštcem, porušuje první Boží přikázání. Nedůvěřuje Bohu, nezdravě rozvíjí svou zvědavost, páchá těžký hřích, a tak se dostává po silný vliv zlého ducha. Věštec nemusí znát jeho budoucnost. Stačí, že představí ďáblův plán jako něco jistého. Takové falešné proroctví se může splnit dokonce i tehdy, když mu člověk nevěří. Neboť pokud má ďábel nad ním moc, nebude moci zcela zabránit, aby se stalo, co s ním zamýšlí, podobně jako neuteče pes, který je na vodítku.

Křehkost ďáblových "proroctví"

Naštěstí ďáblovy vize a plány nejsou nezlomné. Častokrát Bůh ve svém milosrdenství vstupuje do lidských životů; mnohé modlitby, oběti, milosti a požehnání lámou a ničí jeho úsilí a jeho proroctví obracejí vniveč. Jenže pokud člověk dobrovolně setrvává pod vlivem zlého, Bůh nebude násilím vstupovat do jeho života.

Pokud ďábel i naslibuje skvělou budoucnost, jíž by člověk chtěl věřit, v konečném důsledku to doprovází série neštěstí, neklidu a zloby, neboť ďábel nikdy nechce skutečné dobro člověka, ale vše dělá ze zloby a závisti, abychom nakonec ztratili všechno dobro, jak ho ztratil on.

Pokud důvěřuji Bohu, hledám jeho vůli, přijímám s vírou svátosti, modlím se a odmítám všechny ďáblovy praktiky, pokušení a lži, pak užívám plody a ovoce Ducha Svatého, jako je láska, radost, pokoj atd. Tehdy se ďáblovy plány nenaplňují, věštby neuskutečňují, kletby jsou neúčinné a astrologické předpovědi nevycházejí.Převzato z http://modlitba.sk - Naše odpovede,
článek z 21. června 2013 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 14. 7. 2017)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com