124. myšlenka z encykliky Laudato si

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 04. 05. 2017

Flickr, Catholic Church (England and Wales) (CC BY-NC-SA 2.0) Myšlenka papeže Františka z encykliky LAUDATO SI.
Faktem je, že „moderní člověk není vychován ke správnému užívání moci,“ protože nezměrný rozmach technologie nebyl provázen rozvojem člověka, pokud jde o odpovědnost, hodnoty a svědomí. Každá epocha je nakloněna chabému sebepoznání svých omezení. Z tohoto důvodu je možné, že lidstvo dnes nepozoruje vážnost výzev, před nimiž stojí, „a stále roste nebezpečí, že člověk užije moci nesprávně“