Milosrdenství v Písmu svatém 237

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 24. 08. 2016

Kniha Sirachovec ve Starém Zákoně o milosrdenství říká.


K ponižovanému buď velkodušný a nepomíjej ho, když činíš milosrdenství. (Sirachovec 29,8)
I když však může zaplatit, přinese sotva polovinu, a bude to počítat, jako by šlo o věc jim nalezenou. Nemůže-li splatit, okrade bližního o jeho peníze a zbytečně si z něho udělá nepřítele. Odplatí mu kletbami a nadávkami. místo úcty mu odplatí urážkou. A tak mnozí odmítli půjčit ne ze zlé vůle, ale z obavy, že budou zbytečně okradeni. K ponižovanému buď velkodušný a nepomíjej ho, když činíš milosrdenství. Podle přikázání se újmi chudého a v jeho nouzi ho neodhánějs prázdnou.