Milosrdenství v Písmu svatém 219

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 06. 08. 2016

Co se píše o milosrdenství ve Starém Zákoně v knize Judit?


Júdit k nim hlasitě zvolala: „Chvalte Boha, chvalte; chvalte Boha, že neodňal své milosrdenství od domu izraelského, ale této noci mou rukou rozdrtil naše nepřátele.“ (Judit 13,14)
Už z dálky vyzvala Júdit strážce bran: "Otevřete, otevřete bránu! Bůh je s námi, náš Bůh, aby zase prokázal sílu v Izraeli a vládu nad nepřáteli. Tak to i dnes učinil." Když muži města uslyšeli její hlas, spěšně sestoupili k bráně svého města a svolali sstarší města. Seběhli se všichni, malí i velcí, protože jim bylo nepochopitelné, že přišla. Otevřeli bránu, vpustili je, zaálili oheň, aby bylo vidět, a obstoupili je. Júdit k nim hlasitě zvolala: „Chvalte Boha, chvalte; chvalte Boha, že neodňal své milosrdenství od domu izraelského, ale této noci mou rukou rozdrtil naše nepřátele.“ Nato viňala hlavu z vaku, ukázala ji a pravila jim: "Hle, hlava Holoferna, vrchního velitele asyrského vojska, a toto je ochranný závěs, za nímž ležel ve své opiloti; Hospodin ho usmrtil rukou ženy.