Jsme křesťany opravdově (v srdci) nebo jen navenek?

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: FC Robert Sarah CZ/SK + TV Lux, Vydáno dne: 03. 08. 2016

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com * Zamyšlení kardinála Roberta Saraha:
Mnozí věřící přijímají s radostí poselství o Božím milosrdenství, a přitom doufají, že se zmírní tvrdost evangelia pro ty, kteří se rozhodli žít v rozporu s ukřižovanou Ježíšovou láskou...
* Bohoslužba Slova ze mše TV Lux 2. 8. 2016 s promluvou P. Mariána Béra:
... Kolikrát přijdou ti, kdo se považují za věřící, za křesťany. Chceme dát pokřtít dítě nebo se vzít. Proč? V naší rodině se to tak traduje...

Kardinál Robert Sarah:


"Mnozí věřící přijímají s radostí poselství o Božím milosrdenství, a přitom doufají, že se zmírní tvrdost evangelia pro ty, kteří se rozhodli žít v rozporu s ukřižovanou Ježíšovou láskou. Nechápou cenu, kterou Ježíš zaplatil na kříži, kterou každého z nás vykoupil zpod jařma hříchu a smrti. Myslí si, že skrze nekonečnou dobrotu Pána je všechno dovoleno, dokonce i za cenu toho, že nepřestanou žít hříšným životem. Zdá se jim normální, že Bůh na ně vylévá své milosrdenství, zatímco oni setrvávají v hříchu.

Tento zmatek si vyžaduje okamžitou reakci. Církev nemůže jít kupředu a zároveň se tvářit, jako kdyby realita neexistovala; nemůže se už spokojovat s chvilkovými projevy oduševnění, které vydrží jen do chvíle, než skončí naše shromáždění a liturgická slavení. Nemůžeme dál obcházet argument ověřený praxí, že kořen většiny problémů současné epochy tkví v subjektivismu.

K čemu je nám informace, kolik statisíců lidí sleduje papeže na Twitteru, když s tím není spojena změna jejich životních postojů? Co máme z úžasných zástupů věřících hrnoucích se na papežské audience, když nemáme jistotu, že se za nimi skrývá hluboká vnitřní proměna srdcí a že Ježíš a jeho evangelium představují pro věřící skutečný hodnotový střed, kterému podřizují své smýšlení a chování?"

Převzato z www.facebook.com/robertsarahczsk, článek naleznete zde.

@@@

Pořad (z archivu) TV Lux:
Z prameňa
(02.08.2016)


Bohoslužba Slova ze mše TV Lux 2. 8. 2016
s promluvou P. Mariána Béra:

http://www.tvlux.sk/archiv/play/10365


Souvislost má i starší článek:

Být katolíkem je výborné,
ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=byt-katolikem-je-vyborne-ale-nezarucuje-to-automaticky-vecnou-spasu&cisloclanku=2010120009
OpenClipartVectors,CC0 Public Domain, pixabay.com


Unsplash, CC0 Public Domain