Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Bible Zamyšlení medžugorského kněze, fra Ivana Dugandžiće

Nejasná budoucnost světa
S počátkem každého občanského roku jsou spojena naše pěkná očekávání a ušlechtilá přání. Kdyby se mohlo věřit přáním a blahopřáním vyjádřeným při vstupu i do tohoto roku, svět by musel žít klidně a utápět se v hojnosti, radosti a štěstí. Ale víme, že jsou ta přání zatížená obavami, které rodí negativní zkušenosti, které nám jako dědictví zanechává každý odcházející rok.

Ukaz("text"); ?>