DUCHOVNÍ OBNOVA NA PODPORU NÁRODNÍHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: email, www.duchovniobnova.cz, Vydáno dne: 04. 10. 2015

Brno, výstaviště BVV, 15. – 17. 10. 2015
Změna: Program duchovní obnovy
bude ukončen již v sobotu 17. října večer.

Při příležitosti Národního eucharistického kongresu, kterým v tomto roce žije česká katolická církev, si Vás dovolujeme pozvat na Duchovní obnovu vedenou P. Jamesem Manjackalem, charismatickým katolickým knězem z Indie, která nese motto: „JEŽÍŠ KRISTUS – CHLÉB ŽIVOTA“

„JEŽÍŠ KRISTUS – CHLÉB ŽIVOTA“

Kdo v Něho věří a přichází k Němu,
nebude nikdy hladovět ani žíznit.

J 6,35

Přijďte a zažijte úžasnou atmosféru radosti
a uzdravení Duchem Svatým!


Duchovní obnova se uskuteční ve dnech 15. – 18. října 2015
na veletržním výstavišti v Brně v pavilonech G1/ G2.

Při této výjimečné duchovní obnově budeme společně s otcem Jamesem prosit Ducha Svatého za naše tělesné i vnitřní uzdravení, prohloubení víry a také za obnovu úcty k Eucharistii v naší zemi. V sobotu 17. října se zúčastníme hlavního programu Národního eucharistického kongresu v Brně. Bude jím mše svatá na Náměstí Svobody v 10.30 hodin s následným Eucharistickým průvodem. Tento půjde centrem Brna na Zelný trh. Zde bude zakončen Vyznáním víry, obnovou smlouvy nové a věčné v Eucharistii a svátostným požehnáním.

Rámcový program:

Zahájení: čtvrtek 15. října v 8.30 (registrace od 7.00).

sobota 17. října – dopoledne účast na hlavním programu NEK na Náměstí Svobody v Brně, odpoledne evangelizační program s otcem Jamesem na BVV.

Ukončení: neděle 18. října v 16.00.

Podrobný program duchovní obnovy naleznete zde.

Program každého dne bude ukončen adorací a mší svatou spojenou s modlitbou otce Jamese.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé promluvy otce Jamese na sebe tematicky navazují, je nutné přihlásit se předem na všechny dny duchovní obnovy.

Registrační poplatek a přihláška

Do konce měsíce srpna máte možnost přihlásit se za snížený poplatek, který činí pro: jednotlivce 199,- Kč/7,5 EUR, rodinu s dětmi nebo manželský pár: 299,- Kč/11 EUR, osoby nad 60 let, invalidy a studenty: 99,- Kč/3,5 EUR.
Kněží a řeholní osoby mají účast na duchovní obnově zdarma.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky na www.duchovniobnova.cz. Přihlašování bude spuštěno během několika dní.

Informace

Veškeré informace k možnostem ubytování a stravování naleznete v přihlašovacím formuláři na webové adrese www.duchovniobnova.cz

Modlitební podpora

Velmi vás prosíme, připojte se k nám modlitbou a dle svých možností i postem za organizaci a požehnání této duchovní obnovy a za zdraví otce Jamese. V příloze tohoto emailu zasíláme propagační leták duchovní obnovy. Budeme rádi, když ho použijete jako pozvánku ve vašem farním společenství, nebo rozešlete svým známým.

Těšíme se na setkání s vámi v Brně a přejeme požehnaný prázdninový čas.

Organizátoři duchovní obnovy.http://www.duchovniobnova.cz/


http://www.duchovniobnova.cz/Na fytym.com vydáno 30. 7. 2015

Modlitba NEK