Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Max Kašparů, foto: Marek BLAHUŠ, CC BY-SA 3.0, Na téma referenda rozmlouvá www. cesta + s uznávaným dětským psychiatrem a jáhnem o tom, jak by odpověděl na jednotlivé otázky a jak by tyto odpovědi obhájil. Také jsme hovořili o častých protiargumentech proti referendu a neobešli jsme ani téma stupňující se agresivity. Psychiatr m. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr. h. c.

Ukaz("text"); ?>