84. myšlenka z věroučné konstituce o církvi_ Lumen gentium

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 23. 01. 2014

Las fotos de Julio (CC BY-NC-SA 2.0) Co dělat proto, aby láska rostla? O tom je možné přemýšlet s dnešní myšlenkou na den, kterou nám předkládá věroučná konstituce Lumen gentium.Aby však láska rostla v duši jak dobrá setba a vydávala plody, každý věřící má ochotně poslouchat slovo Boží, s pomocí jeho milosti uskutečňovat Boží vůli, přijímat často svátosti, hlavně eucharistii, zúčastňovat se posvátných obřadů a vytrvale se věnovat modlitbě, sebezáporu, účinné pomoci bratřím a uskutečňování všech ctností.