Praha zve 4. května na manifestaci za Mariánský sloup

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: 19. 04. 2013

Zveme Vás na nábožensko-historický průvod za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Průvod bude netradičně zahájen litanií k českým patronům v basilice Nanebevzetí Panny Marie Královské kanonie praemonstrátů na Strahově v 11,30 hod.

Bude následovat polední modlitba a litanie u sochy Panny Marie z Exilu a mše sv. v kostele sv. Karla Boromejského. Po mši sv. následuje průvod pražskými kostely za obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Tradiční symboly lidové katolické zbožnosti – církevní korouhve, předměty úcty Pražského Jezulátka, Panny Marie a svatých vítány.

“Dokud nebude sloup na svém místě, dokud lidé neuznají, že tehdy udělali chybu a nebudou toho litovat, nemůžeme doufat, že překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne zase dolů. Rozumíme tomu tak, že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu.”

Kardinál TomášekNáboženský Mariánský průvod Prahou v sobotu 4. května 2013

Zveme Vás na již tradičně na první květnovou sobotu v Praze pořádaný nábožensko-historický průvod za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Prvá květnová mariánská sobota připadá letos na 4. května.

Průvod bude zahájen litanií k českým patronům v basilice Nanebevzetí Panny Marie Královské kanonie praemonstrátů na Strahově v 11,30 hod.
Bude následovat polední modlitba a litanie u sochy Panny Marie z Exilu a mše sv. v kostele sv. Karla Boromejského.
Průvod bude pokračovat po pražských kostelích na Staroměstské náměstí na místo strženého Mariánského sloupu. Předpokládaný konec průvodu v 16,30 hod.

Mariánský sloup, Zdroj: wikipedia.org, volné dílo


V letošním roce rozhodl Magistrát Hl. m. Prahy o obnově Mariánského sloupu a současně o celkové historizující úpravě Staroměstského náměstí. Za toto rozhodnutí patří primátorovi Prahy i Magistrátu Prahy náš dík. Současně ale zjišťujeme aktivity odpůrců jeho obnovy.(viz.článek níže)

Prosíme proto o Vaši co nejhojnější účast, aby bylo patrné, že obnova Mariánského sloupu, vyjádřená peticemi z let 2009 a 2010 cca 18.000 podpisy má trvalou podporu.

Program:

11.30 – Litanie k českým patronům v basilice Nanebevzetí P. Marie na Strahově
11.50 – odchod v průvodu k soše Panny Marie z exilu
12.00 – Polední modlitba, litanie, modlitba k Panně Marii z Exilu v zahradě premonstrátů
12.30 – Průvod do kostela sv. Karla Boromejského pod Petřínem
13.00 – Mše svatá za obnovení Mariánského sloupu v kostele sv. Karla Boromejského
13.45 – průvod na Staroměstské náměstí se zastávkami k modlitbám v pražských kostelích
16.00 – Litanie k Božímu milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní, Te Deum a svátostné požehnání v kostele Panny Marie před Týnem
16.30 – Zakončení v Týnském chrámu

Převzato z www.magnificat.sk, tento článek a další naleznete v souboru vydaném 18. 4. 2013, naleznete zde.

@@@


Praha:
Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi,
nebo – boj o Mariánský sloup


Staroměst nám, Zdroj:<br>http://cs.wikipedia.org/