Modlitby za nejmenší - květen 2012 a pozvánka na pouť MZN

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 11. 05. 2012

2010 pondělí Společný úmysl modliteb za nejmenší během května je za těhotné ženy, aby odmítly možnost potratu. Připojte se k modlitbě.Všichni jste zároveň zváni na pouť MZN, která se uskuteční 3. 6. 2012 na Svatém Kopečku u Olomouce. Plakátek na pouť ke stažení zde! Download...

registrace@modlitbyzanejmensi.cz
www.modlitbyzanejmensi.cz


Chvála Kristu, bratři a sestry!
Květen, máj - měsíc zvláště věnovaný Matce Boží, té, která je i naší matkou. Vždyť pod křížem jsme jí byli výslovně svěřeni. Proto se jí s důvěrou svěřujeme a prosíme o přímluvy u jejího Syna. Poprvé se o síle jejího slova přesvědčili svatebčané v Káni Galilejské a od té doby zástupy věřících po celém světě. V jedné mariánské písni ji dokonce titulujeme jako Klíčnici nebe. To je možné jen díky Hospodinu a bezpodmínečné spolupráci Marie s jeho milostí: „Ať se mi stane podle tvého slova.“
Nesdílíme obavy některých křesťanů z přehnané pozornosti a úcty vůči Marii. Je nám blízká už jenom pro to, že je matkou Ježíše, našeho skutečného přítele a zachránce. Navíc z Písma jasně vyplývá, že sama sebe vnímala jen jako "nepatrnou služebnici" a s tichou pokorou uchovávala pozorně Boží slova v srdci. Nemohla však zadržet radost z toho, že k ní obrátil svou tvář samotný Bůh. A tak její duše pod vlivem Ducha velebí Hospodina a prorokuje, že jí budou blahoslavit všechna pokolení. Ne pro ni samotnou, ale protože jí "učinil veliké věci ten, který je mocný". My se k její radosti připojujeme. To ale nestačí. Maria není tady jen jako přímluvkyně nebo předmět úcty, ale jako vzor k následování. A to jak v každodenní důvěře v Pána a přilnutí k jeho vůli, tak v angažovanosti v přímluvné modlitbě za druhé.

Tento měsíc zvláště myslíme na ženy, které z různých důvodů zvažují nebo jsou nuceny lékaři, příbuznými nebo dokonce otcem dítěte k potratu. Svěřujeme je právě Marii, která moc dobře zná těžkosti matek. Závěr měsíce bude ve znamení svatodušních svátků. Matka Boží spolu s dalšími učedníky setrvávala podle příkazu Pána ve Večeřadle na modlitbách a očekávala dar Ducha. Prosíme o to, aby Duch, který vedl Marii, též provázel tyto ženy v jejich nelehké situaci. Nejenom je, také celé naše modlitební úsilí. Jak zdůrazňuje otec biskup Hrdlička, právě Marii zvláštním způsobem máme svěřovat naše obavy o osud naší společnosti, o stav úcty k životu a jeho ochrany.

Pod Tvou ochranu se utíkáme, svatá Boží Rodičko!
Jiří Korda, kněz Kristův


2010 pondělí