TV Magnificat – Reportáž z květnové pouti v Dechticích (6. května)+ poselství Královny pomoci z 15. dubna 2012

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: 10. 05. 2012

Dechtice Poselství Královny pomoci o svátku Božího Milosrdenství, 15. 4. 2012
Moje děti! Přicházím mezi vás z milosrdné a dobrotivé Boží lásky. Prosím, přijměte mé mateřské požehnání. Objímám vás tak, jak jen matka umí obejmout své milované děti. Bůh vás stvořil z lásky. Proto z pokladu své duše rozdávejte dobro, které do vás vdechl milující Otec. Podívejte na zem jak je ozdobena květy, které šíří kolem sebe krásu a líbeznouy našeho Pána. Dokažte světu, že ne hřích, ale milosrdná láska dělá svět krásnějším. Ponořuji vás do lásky Ježíšova a mého srdce.

Prostřednictvím Martina Gavendy, Dechtice, svátek Božího Milosrdenství, 15. duben 2012

Video:
NEBE S NÁMI
-
Zjavení Královny pomoci,
Dechtice, 6. května 2012


Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 9.5.2012, naleznete zde.

Tyto reportáže - videa z poutí v Dechticích přebíráme a můžete je nalézt na našich stránkách. Pohromadě je najdete v rubrice "Misia Panny Márie".
Videa z Dectic nalenete na tomto odkaze: http://www.magnificat.sk/category/misia-panny-marie/dechtice/

Královna pomoci