Tóny baroka - záchrana varhan a výzdoby kostela ve Vranově nad Dyjí

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Kostel Vranov nad Dyjí, Vydáno dne: 04. 11. 2010

Oprava varhan ve Vranově Projekt financovaný pomocí fondů EHP/Norska je zaměřen na záchranu památkově chráněných prvků kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Stěžejní částí projektu je restaurátorská obnova unikátních varhan, malířské výzdoby a barokních štuk. Součástí projektu je i předávání a sdílení zkušeností s restaurátorskou obnovou památek a uspořádání odborné konference za účasti partnerů z Norska.

„Projekt “Tóny baroka – záchrana varhan a výzdoba kostela“ si klade za cíl restaurátorskou obnovu významných památkově chráněných částí kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí s důrazem na šíření znalostí o historickém kontextu a obnově těchto památek a jejich sdílení pro potřeby kulturního a duchovního rozvoje. Projekt přispěje k posílení duchovní a sociální soudržnosti života obyvatel v regionu, postiženém vystěhováním původního obyvatelstva a přísným režimem pohraničního území v době železné opony, záchraně významné kulturní památky, výměně zkušeností v oblasti restaurátorství.“


Partneři projektu jsou Vitenskapsmuseet Trondheim, Jihomoravský kraj, Městys Vranov nad Dyjí, Národní památkový ústav Praha, územní odborné pracoviště Brno, Biskupství brněnské.

Zhotovitelé

Štuková výzdoba, omítky, freska, kámen, elektroinstalace:
Generální dodavatel PORR (Česko) a.s.
Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Poděbradský

Restaurátoři:
• Bc. Dimitrij N. Neuwirth, MBA
• Mgr. Radomír Surma
• ak. mal. Václav Holoubek
• ak. soch. Petr Roztočil

Mobiliář kostela: obraz, polychromované plastiky, dřevěný mobiliář, varhanní skříň
• ak. mal. Lenka Helfertová
• Pavel Hanč
• Martin Zmeškal
• ak. mal. Markéta Pavlíková
• ak. mal. Theodora Popova
• ak. mal. Jana Michálková
• ak. mal. Romana Balcarová

Varhanní nástroj:
Mgr. Dalibor Michek


Termín realizace: 06/2009-12/2010
Technický dozor investora: Pavel Bula
Autorský dozor: Ing. arch. Marek Štěpán, autorizovaný architekt
Manažer projektu Tóny baroka: Jan Press
Odborný poradce: Mgr. Oldřich Máša

Investor: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí

www.fatym.comZpráva ke stažení zde! Download...


PSVN ve VranověPSVNKostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí